Svaksynt eller blind

Dersom du er synshemmet, kan du kontakte ditt fakultet for råd og veiledning.

UiO kan tilby

  • Tilgang til skanner

  • Reservert lesesalsplass

  • Mulighet for plass på mindre lesesal

  • Hvilerom

  • Reservasjon av best mulig plass på forelesningssal

  • Tilrettelegging til eksamen
     

Tilrettelagt litteratur

Hos Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB) kan du få litteratur produsert som lydbøker (innlest/syntetisk tale) og elektroniske bøker. 

Ta kontakt med fakultetet

Ta kontakt med fakultetet ditt så tidlig som mulig i semesteret. Henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.

Publisert 29. okt. 2014 15:53 - Sist endret 20. apr. 2015 11:06