Utvekslingsavtale mellom University of Cape Town og Universitetet i Oslo

University of Cape Town (UCT) er det eldste universitetet i Sør-Afrika, grunnlagt i 1829. Det ble flyttet til sitt nåværende Groote Schuur campus i 1928, ved foten av Devil's Peak i Cape Town, vest for Table Mountain.

Hvem kan søke?

Dette er en sentral utvekslingsavtale som ikke er begrenset til ett fagmiljø ved UiO. Studenter fra de fleste studierprogram kan derfor søke seg hit. Avtalen er særlig egnet for studenter som skal avlegge frie emner.

Du må ha avlagt minst 60 studiepoeng når du søker.

Karakterkrav: C eller bedre.

Studenter fra følgende profesjonsstudier kan ikke søke:

 • medisin
 • odontologi
 • farmasi
 • rettsvitenskap

UiO-studenter ikke kan søke om emner ved Graduate School of Business eller ved Faculty of Health Sciences.

Språk

Undervisningsspråket er engelsk.

Språkkrav:

 • 4 eller bedre fra videregående skole
  eller
 • TOEFL 89 (Internet based test)
  eller
 • IELTS 7.0.

Informasjon om TOEFL

Informasjon om IELTS

Engelsktesten må være tatt innen fristen 15. februar/15. september.
Om du har tatt en TOELF/IELTS-test fra før, vær oppmerksom på at resultatet kun er gyldig i to år.

Dokumentasjon på språkkunnskaper må lastes opp i SøknadsWeb innen søknadsfristen.

Hvilke emner kan jeg ta?

Oversikt over emner fins i de ulike håndbøkene for fakultetene

Emnekodene er sammesatt med bokstaver og tall. Bokstavene på slutten av hver kurskode indikerer hvilket semester kursene blir tilbudt. First semester går fra februar til juni, second semester går fra juli til desember.

Les mer om emnekodene (pdf)

For å få godkjent ett semesters studier som 30 studiepoeng, må du avlegge minimum 72 credits.
Kursene er normalt på 18 credits (1.årskurs) eller 24 credits (2.- og 3. årskurs).
Du bør velge 2. og 3. årskurs, og må da avlegge 3 kurs à 24 credits. Hvis noen rent unntaksvis skulle ønske å ta 1.årskurs, vil de måtte avlegge 4 kurs totalt for å oppnå minimum 72 NQF credits og dermed få godkjenning for 30 studiepoeng ved UiO.

Det anbefales normalt at studentene tar emner på minst 2. års nivå. 1.årsemner i Sør-Afrika vil imidlertid kunne godkjennes som frie emner og vil også kunne erstatte emner på 1000-nivå ved UiO. Hvis de avlagte emnene skal ersatte ett eller flere av UiOs emner på 2000-nivå, bør de avlegges på minst 2. års nivå.

For masterstudenter varierer antall credits per semester.
Økonomi (economics): antall credits per semester: 72 (tilsvarer 30 studiepoeng).

Andre masterstudenter må ta 48 credits (to kurs à 24 credits) for å få uttelling for 30 studiepoeng.

For ytterligere informasjon om hva som kreves for å få uttelling for normert tid, ta kontakt med fakultetet ditt.

Hvor lenge varer semesteret?

Semester 1 (First semester): februar til juni
Semester 2 (Second semester): slutten av juli til desember

Se oversikt over semesterkalender ved UCT. Merk at semesterstart for internasjonale studenter kan avvike noe fra disse datoene.

Hva koster det?

UiO-studenter betaler skolepenger (se under SSA Students). Det er et ubegrenset antall betalplasser på denne avtalen. Alle kvalifiserte søkere vil derfor få plass.

Bolig

UCT har mange studentleiligheter til disposisjon. En stor del av disse er private hus nær campus som universitetet formidler som studentboliger. Det anbefales å benytte seg av universitetets eget boligtilbud, se nettside om bolig. Studenter som får opptak til UCT, vil motta en egen kode for å søke studentbolig gjennom EduBed,

Visum

Du trenger visum før avreise.

Et krav for å få visum er at du du må ha en helseforsikring som er godkjent i Sør-Afrika. Dersom du skal være på utveksling i ett semester ved UCT anbefales Momentum Health. Les mer på hjemmesidene til UCT

Annet

Dersom du velger Sør-Afrika som studieland, må du sette deg inn i forholdsregler knyttet til sikkerhet under oppholdet. Les derfor våre side om sikkerhet i Sør-Afrika og oppdatert deg på Utenriksdepartementets reiseråd for Sør-Afrika.  

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Sør-Afrika

By

Cape Town

Nettside

http://www.studyabroad.uct.ac.za/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

UiO-avtale

Studienivå

Bachelor og Master

Avtaleeier

Universitetet i Oslo