Utvekslingsavtale mellom Nagasaki University of Foreign Studies og Universitetet i Oslo

Nagasaki University of Foreign Studies ble etablert i 1945, og fokuserer på utdanning innen japansk språk og kultur. Omtrent 30% av studentene er internasjonale.

Oppholdet organiseres av UiOs partner USAC - The University Studies Abroad Consortium

Hvem kan søke?

Dette er en sentral utvekslingsavtale som ikke er begrenset til ett fagmiljø ved UiO. Studenter fra de fleste bachelorprogram kan derfor søke seg hit.

Du må ha avlagt minst 60 studiepoeng når du søker.

Karakterkrav: C eller bedre

Studenter på følgende profesjonsstudier kan ikke søke

  • odontologi
  • medisin
  • rettsvitenskap

Språk

USAC-studenter følger undervisning på engelsk, men det er obligatorisk å følge språkkurs i japansk (forkunnskaper er ikke nødvendig).

Engelskkrav:

  • 4 eller bedre fra norsk videregående skole.

Dokumentasjon på språkkunnskaper må lastes opp i SøknadsWeb innen søknadsfristen.

Hvilke emner kan jeg ta?

Informasjon om emner

Du har selv ansvar for å sjekke at du oppfyller eventuelle forkunnskapskrav (prerequisites). Emnevalg bør gjøres i samråd med studieveileder på programmet ditt.

Antall credits per semester full tid: 15 credits
Språkkurs utgjør 4 credits, andre kurs utgjør 1 eller 2 credits.

For ytterligere informasjon om hva som kreves for å få uttelling for normert tid, ta kontakt med fakultetet ditt.
Førsteårskurs godkjennes normalt ikke. Unntak kan gjøres, men kun etter skriftlig avtale med det enkelte fakultet.

Hvor lenge varer semesteret?

Høstsemester: Midten av september til slutten av januar.
Vårsemester: Slutten av mars til slutten av juli.

Hva koster det?

3 gratisplasser per semester.

Bolig

Universitetet er behjelpelig med innkvartering i vertsfamilier, ev. på studenthjem.
Les mer om bolig

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Fakta om avtalen

Avtaletype

UiO-avtale

Studienivå

Bachelor

Avtaleeier

Universitetet i Oslo