Utvekslingsavtale mellom Shanghai University (USAC) og Universitetet i Oslo

Shanghai University ble etablert i 1922, og ligger i hjertet av Shanghai. Det er mer enn 3000 internasjonale studenter på campus.

Oppholdet organiseres av UiOs partner USAC -The University Studies Abroad Consortium.

Hvem kan søke?

Dette er en sentral utvekslingsavtale som ikke er begrenset til ett fagmiljø ved UiO. Studenter fra de fleste bachelorprogram kan derfor søke seg hit. Avtalen er særlig egnet for studenter som skal avlegge frie emner.

Du må ha avlagt minst 60 studiepoeng når du søker.

Karakterkrav: C eller bedre

Studenter på følgende profesjonsstudier kan ikke søke:

  • medisin
  • farmasi
  • odontologi
  • rettsvitenskap

Språk

Undervisningsspråket er engelsk, men alle studenter må avlegge obligatorisk språkkurs. Har du ikke kunnskaper i kinesisk fra tidligere, må du avlegge språkkurs på introduksjonsnivå som ikke vil kunne inngå i graden din ved UiO. Se mer informasjon under "Hvilke emner kan jeg ta?"

Språkkkrav:

  • 4 eller bedre fra norsk videregående skole.

Dokumentasjon på språkkunnskaper må lastes opp i Søknadsweb innen søknadsfristen.

Hvilke emner kan jeg ta?

Alle må avlegge en sammensetting av obligatorisk språkkurs + valgfrie emner. Du finner mer informasjon om emner på USACs programsider.

Du har selv ansvar for å sjekke at du oppfyller eventuelle forkunnskapskrav (prerequisites). Emnevalg bør gjøres i samråd med studieveileder på programmet ditt.

Antall credits per semester full tid: 15 credits

Ved sommerkurs må man ta to kurs à tre credits for å få uttelling for 10 studiepoeng.

For ytterligere informasjon om uttelling av studieoppholdet, kontakt fakultetet.
Førsteårskurs godkjennes normalt ikke. Unntak kan gjøres, men kun etter skriftlig avtale med det enkelte fakultet.

Hvor lenge varer semesteret?

Høstsemester: august til desember
Vårsemester: januar til mai

Det er også muligheter for sommerkurs på ca en måned. Søknadsfrist er 15. februar.

Hva koster det?

Antall gratisplasser per semester varierer. Hvis du får tilbud om et gratisplass vil dette kun inkludere fritak for skolepenger.

For informasjon om skolepenger, se Fees and deadlines og velg semesteret du tenker å utveksle. Skolepenger står under Program fees.

UiO-studenter betaler 25% av den oppgitte summen. Det er muligheter for stipend fra USAC på US$500 per sommerkurs, eller US$1000 per semester for én student. Utvelgelsen foretas av UiO og baseres på karakterer fra UiO.

Du kan også søke støtte fra Lånekassen til sommerkurs

Bolig

USAC er behjelpelig med bolig ved vertsuniversitetet.

Visum

Du trenger visum før avreise.

Annet

Les Iselins blogg om studieoppholdet ved Shanghai University.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Fakta om avtalen

Avtaletype

UiO-avtale

Studienivå

Bachelor

Avtaleeier

Universitetet i Oslo