Utvekslingsavtale mellom National University of Singapore og Universitetet i Oslo

National University of Singapore (NUS) er en av UiOs eldste utvekslingspartnere, og studenter fra mange ulike fagmiljøer har hatt stor utbytte av utveksling til NUS. Benytt sjansen til å bli kjent med denne kosmopolitiske bystaten i Sørøst-Asia.

Opplev livet på campus og i Singapore her!

Hvem kan søke?

Dette er en sentral utvekslingsavtale som ikke er begrenset til ett fagmiljø ved UiO. Studenter fra de fleste bachelorprogram kan derfor søke seg hit.

Du må ha avlagt minst 60 studiepoeng når du søker.

Karakterkrav: C eller bedre.

Studenter på følgende profesjonsstudier kan ikke søke:

  • medisin
  • farmasi
  • odontologi

Språk

Undervisningsspråket er engelsk.

Språkkrav:

  • 4 eller bedre fra norsk videregående skole
    eller
  • TOEFL: 100 (Internet based)
    eller
  • IELTS: 6.5

Informasjon om TOEFL.

Informasjon om IELTS.

Engelsktesten må være tatt innen fristen 15. februar/15. september.

Om du har tatt en TOELF/IELTS-test fra før, vær oppmerksom på at resultatet kun er gyldig i to år.

Dokumentasjon på språkkunnskaper må lastes opp i SøknadsWeb innen søknadsfristen.

Hvilke emner kan jeg ta?

Oversikt over emner (se 2. Module Selection & Enrolment)

OBS! Pga kapasitetsproblemer kan det være svært vanskelig å få plass på emner innen Economics, Law, Psychology, Political Science. Juss-emner vil kun være tilgjengelig for studenter på femårige grad i rettsvitenskap.
Sjekk Module Restrictions for andre emnebegrensninger

Du har selv ansvar for å sjekke at du oppfyller eventuelle forkunnskapskrav (prerequisites). Emnevalg bør gjøres i samråd med studieveileder på programmet ditt.

Antall credits per semester full tid: 20 Modular Credits.
Ett kurs er vanligvis 4 modular credits.

Det anbefales normalt at studentene tar emner på minst 2. års nivå. 1.årsemner i Singapore vil imidlertid kunne godkjennes som frie emner og vil også kunne erstatte emner på 1000-nivå ved UiO. Hvis de avlagte emnene skal ersatte ett eller flere av våre emner på 2000-nivå, bør de avlegges på minst 2. års nivå.

For ytterligere informasjon om hva som kreves for å få uttelling for normert tid, ta kontakt med fakultetet ditt.

Hvor lenge varer semesteret?

1. semester: primo august - desember

2. semster: primo januar - mai

Hva koster det?

Antall gratisplasser hvert semester: 10

UiO-studenter er fritatt for å betale skolepenger, men må betale ulike avgifter som f.eks. forsikring, it-tjenester, treningskort, regsitreringsavgift osv.

Bolig

NUS er behjelpelig med å søke bolig, men du er ikke garantert dette. Du må medregne et søknadsgebyr på 26 SG$ (ca 145 NOK).  

Annet

Alle studenter må kjøpe universitets egen forsikring Group Medical Insurance Scheme

 

Se NUS' Student Exchange Guide for flere detaljer (PDF)

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Fakta om avtalen

Avtaletype

UiO-avtale

Studienivå

Bachelor

Avtaleeier

Universitetet i Oslo