Utvekslingsavtale mellom Kyung Hee University og Universitetet i Oslo

Kyung Hee er et privat universitet i Sør-Koras hovedstad Seoul.

Hvem kan søke?

Bachelor- og masterstudenter fra de fleste fagmiljøer.
Det er kun muligheter for masterstudenter å ta emner på engelsk ved Graduate School of Pan Pacific Studies

Du må ha avlagt 60 studiepoeng for å søke.

Karakterkrav: Snitt på C eller over.

Studenter på følgende profesjonsstudier kan ikke søke

 • odontologi
 • medisin
 • rettsvitenskap

Språk

Undervisningsspråket er engelsk.
Språkkrav:

 • 4 eller bedre fra norsk videregående skole
  eller
 • TOEFL IBT 80
  eller
 • IELTS 5.5.

Informasjon om TOEFL

Informasjon om IELTS.

Engelsktesten må være tatt innen fristen 15. februar / 15. september.

Om du har tatt en TOELF/IELTS-test fra før, vær oppmerksom på at resultatet kun er gyldig i to år.
Dokumentasjon på språkkunnskaper må lastes opp i SøknadsWeb innen søknadsfristen.

Hvilke emner kan jeg ta?

Side for utvekslingsstudenter

Du har selv ansvar for å sjekke at du oppfyller eventuelle forkunnskapskrav. Emnevalg bør gjøres i samråd med studieveileder på programmet ditt

Antall credits per semester full tid for bachelorstudenter:
15-18 credits (et kurs er som regel 3 credits)
Antall credits per semester full tid for masterstudenter: 9 credits

For ytterligere informasjon om hva som kreves for å få uttelling for normert tid, ta kontakt med fakultetet ditt.
Førsteårskurs godkjennes normalt ikke. Unntak kan gjøres, men kun etter skriftlig avtale med det enkelte fakultet.

Hvor lenge varer semesteret?

Vårsemesteret: begynnelsen mars til slutten av juni
Høstsemesteret: begynnelsen av september til midten av desember

Hva koster det?

Antall gratisplasser per semester varierer, som regel 5-6.

Bolig

Kyung Hee hjelper med bolig for utvekslingsstudenter.

Visum

Du trenger visum før avreise.

Annet

For å søke på avtalen må du også laste opp:

 •  anbefalingsbrev. Bachelorstudenter kan bestille et generelt anbefalingsbrev fra infosenteret ved fakultetet.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb


 

Om universitetet

Land

Sør-Korea

By

Seoul

Nettside

http://www.kyunghee.edu/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

UiO-avtale

Studienivå

Bachelor og Master

Avtaleeier

Universitetet i Oslo