Utvekslingsavtale mellom Yonsei University og Universitetet i Oslo

Yonsei er Koreas eldste universitet, grunnlagt i 1885. Universitetet er et privat forskningsuniversitet og ligger i Sør-Koreas hovedstad Seoul.

Hvem kan søke?

Bachelor- og masterstudenter fra de fleste fagmiljøer.

Du må ha avlagt 60 studiepoeng for å søke.

Karakterkrav: Snitt på C eller over.

Studenter på følgende profesjonsstudier kan ikke søke

  • odontologi
  • medisin
  • rettsvitenskap

Språk

Undervisningsspråket er engelsk.

Språkkrav:

  • 4 eller bedre fra norsk videregående skole
    eller
  • TOEFL: 79 (internet based)
    eller
  • IELTS: 6.0

Informasjon om TOEFL test

Informasjon om IELTS.

Om du har tatt en TOELF/IELTS-test fra før, vær oppmerksom på at resultatet kun er gyldig i to år.

Dokumentasjon på språkkunnskaper må lastes opp i SøknadsWeb innen søknadsfristen.

Hvilke emner kan jeg ta?

Se informasjon om emner på Yonseis nettsider. Her finner du også informasjon om språkkurs i koreansk.

Søkeside for kurs på engelsk
Velg Course Catalogue and Syllabus: Undergraduate & Graduate

1st semester tilsvarer vårsemester ved UiO, 2nd semester er høstsemester.


Det er flest engelskspråklige tilbud på masternivå.
Du har selv ansvar for å sjekke at du oppfyller eventuelle forkunnskapskrav. Emnevalg bør gjøres i samråd med studieveileder på programmet ditt

Antall credits per semester full tid for bachelorstudenter: 15 credits.
Antall credits per semester full tid for masterstudenter: 12 credits.

For ytterligere informasjon om hva som kreves for å få uttelling for normert tid, ta kontakt med fakultetet ditt.
Førsteårskurs godkjennes normalt ikke. Unntak kan gjøres, men kun etter skriftlig avtale med det enkelte fakultet.

Hvor lenge varer semesteret?

Høstsemester: september - desember
Vårsemster: primo februar - juni

Hva koster det?

Antall gratisplasser per semester: 2

Bolig

Studentene må søke om bolig online så snart de har mottatt tilbudsbrev fra Yonsei. Tilbudsbrevet inneholder et nummer de skal bruke i søknaden om bolig.

Visum

Du trenger visum før avreise.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Sør-Korea

By

Seoul

Nettside

http://yonsei.ac.kr/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

UiO-avtale

Studienivå

Bachelor og Master

Avtaleeier

Universitetet i Oslo