Utvekslingsavtaler med universiteter i Danmark

Viser 1–46 av 46 avtaler
Utvekslingsavtale mellom By Nivå
Danmarks Pædagogiske Universitet og Det utdanningsvitenskapelige fakultet København Bachelor, Master og Ph.d.
IT-Universitetet i København og TIK Senter for studier av teknologi, innovasjon og kultur København Master
Konservatorskolen (Det Kongelige Danske Kunstakademi) og Institutt for arkeologi, konservering og historie København Master og Ph.d.
Københavns Universitet og Avdeling for helseledelse og helseøkonomi København Bachelor
Københavns Universitet og Det juridiske fakultet København Profesjonsstudium
Københavns Universitet og Det medisinske fakultet København Profesjonsstudium
Københavns Universitet og Det odontologiske fakultet København Bachelor
Københavns Universitet og Det teologiske fakultet København Bachelor og Master
Københavns Universitet og Det utdanningsvitenskapelige fakultet København Bachelor og Master
Københavns Universitet og Farmasøytisk institutt København Bachelor og Master
Københavns Universitet og Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk København Bachelor og Master
Københavns Universitet og Institutt for helse og samfunn København Master
Københavns Universitet og Institutt for kulturstudier og orientalske språk København Bachelor, Master og Ph.d.
Københavns Universitet og Institutt for lingvistiske og nordiske studier København Bachelor og Master
Københavns Universitet og Institutt for medier og kommunikasjon København Bachelor og Master
Københavns Universitet og Institutt for medier og kommunikasjon København Bachelor og Master
Københavns Universitet og Institutt for musikkvitenskap København Bachelor og Master
Københavns Universitet og Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi København Bachelor og Master
Københavns Universitet og Institutt for statsvitenskap København Master
Københavns Universitet og Psykologisk institutt København Bachelor og Profesjonsstudium
Københavns Universitet og Sosialantropologisk institutt København Bachelor
Københavns Universitet og Universitetet i Oslo København Bachelor og Master
Syddansk Universitet og Det medisinske fakultet Odense Profesjonsstudium
Syddansk Universitet og Institutt for lingvistiske og nordiske studier Odense Bachelor og Master
Syddansk Universitet og Institutt for statsvitenskap Odense Bachelor og Master
Syddansk Universitet og Universitetet i Oslo Odense Bachelor og Master
Roskilde Universitet og Institutt for arkeologi, konservering og historie Roskilde Bachelor, Master og Ph.d.
Roskilde Universitet og Institutt for lingvistiske og nordiske studier Roskilde Bachelor og Master
Roskilde Universitet og Universitetet i Oslo Roskilde Bachelor og Master
Aalborg Universitet og Institutt for lingvistiske og nordiske studier Aalborg Bachelor og Master
Aalborg Universitet og Psykologisk institutt Aalborg Bachelor og Profesjonsstudium
Aalborg Universitet og TIK Senter for studier av teknologi, innovasjon og kultur Aalborg Master
Aalborg Universitet og Universitetet i Oslo Aalborg Bachelor og Master
Aarhus Universitet og Det juridiske fakultet Aarhus Profesjonsstudium
Aarhus Universitet og Det medisinske fakultet Aarhus Profesjonsstudium
Aarhus Universitet og Det teologiske fakultet Aarhus Bachelor og Master
Aarhus Universitet og Institutt for arkeologi, konservering og historie Aarhus Bachelor og Master
Aarhus Universitet og Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk Aarhus Bachelor og Master
Aarhus Universitet og Institutt for geofag Aarhus Bachelor og Master
Aarhus Universitet og Institutt for kulturstudier og orientalske språk Aarhus Bachelor og Master
Aarhus Universitet og Institutt for lingvistiske og nordiske studier Aarhus Bachelor og Master
Aarhus Universitet og Institutt for lingvistiske og nordiske studier Aarhus Master
Aarhus Universitet og Institutt for medier og kommunikasjon Aarhus Bachelor og Master
Aarhus Universitet og Institutt for statsvitenskap Aarhus Bachelor og Master
Aarhus Universitet og Psykologisk institutt Aarhus Bachelor og Profesjonsstudium
Aarhus Universitet og Universitetet i Oslo Aarhus Bachelor og Master