Utvekslingsavtale mellom Aalborg Universitet og Psykologisk institutt

Aalborg Universitet (AAU) ble etablert i 1974 og kombinerer to danske akademiske tradisjoner: den klassiske universitetsmodellen og den mer yrkes- og profesjonsrettede høgskolemodellen. AAU har et spesielt fokus på problembasert læring (PBL) med case studies og prosjekter. Denne tilnærmingsmåten har blitt kjent internasjonalt som "The Aalborg Experiment" eller "Aalborg-modellen".

Psykologisk Institutt deltar i et nettverk av nordiske universiteter som tilbyr profesjonsutdanning innenfor psykologi. Du må ha avlagt minst 60 studiepoeng før du kan reise ut gjennom Nordplus-nettverket i psykologi.

Hvem kan søke?

Denne avtalen gjelder for studenter på bachelor og profesjonsstudiet i Psykologi. Det er i utgangspunktet ikke et begrenset antall plasser, men Nordplus-nettverket fordeler plassene etter hvor mye stipendmidler de har til rådighet i det aktuelle semesteret. Vanligvis er det god sjanse for å få plass.

Språk

Dansk og engelsk.

Hvilke emner kan jeg ta?

Aalborg universitet tilbyr en rekke emne innen psykologien.

I Danmark benyttes det ECTS studiepoeng slik som i Norge, dvs. at 30 ECTS credits er lik 30 studiepoeng ved UiO.

Hvor lenge varer semesteret?

Høstsemesteret: September-januar. Vårsemesteret: Februar-juni.

Hva koster det?

Nordplus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UiO for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Bolig

International Accommodation Office (IAO) er behjelpelige med å skaffe bolig til utvekslingsstudenter.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Danmark

By

Aalborg

Nettside

http://www.aau.dk/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Nordplus

Studienivå

Bachelor og Profesjonsstudium

Avtaleeier

Psykologisk institutt