Utvekslingsavtale mellom Københavns Universitet og Universitetet i Oslo

Københavns Universitet er Danmarks største utdanningsinstitusjon og et av Nord-Europas eldste universiteter, grunnlagt i 1479.

Nordlys er et stipendprogram i regi av Nordisk Ministerråd og Nordlysavtalene er utvekslingsavtaler som ikke er fagavhengige.

Hvem kan søke?

Avtalen er åpen for studenter fra de fleste fagmiljøer. Studenter må ta emner på fulltid ved KU, det er ikke mulig å kun jobbe med sin oppgave.

Antall ledige plasser vårsemesteret 2018: 2

Vær oppmerksom på at det er mye konkurranse om disse plassene. Studenter fra programmer som har en egen faglig Nordplus-avtale med KU kan ikke søke på denne avtalen gjennom Nordlys.

Karakterkrav: C i snitt

Antall plasser tilgjengelig vil variere avhengig av det enkelte årets tildelte stipendmidler og antall søkere. På grunn av få plasser tilgjengelig vil ikke studenter som har utvekslet tidligere bli prioritert til ny Nordlys-utveksling.

Studenter kan være på Nordlys-utveksling i maks 12 måneder.

Språk

Dansk og engelsk.

For studier på engelsk kreves det for noen fagfelt engelskbekreftelse eller test:

- Studies in English/American Language and Culture
- Studies in Political Science
- Studies in Film & Media Studies, Education, Rhetoric, and Philosophy
- Studies in Library and Information Science (only required for non-EU/EEA students)

Se Factsheet for nærmere informasjon om språktestkravene.

Hvilke emner kan jeg ta?

KU tilbyr en rekke emner på engelsk for utvekslingsstudenter, i tillegg til det store utvalget av kurs og emner som undervises på dansk. Du er selv ansvarlig for å sjekke at det finnes et relevant fagtilbud og orientere deg om eventuelle krav til forhåndskunnskaper.

Fagfelt som ikke er åpne for utvekslingsstudenter: 

  • Cognition and Communication
  • Global Development
  • Security Risk Management
  • Advanced Migration Studies
  • Applied Cultural Analysis

Studenter må studere fulltid med emner (30 ECTS per semester) ved KU, det er ikke mulig å f.eks. kun jobbe med oppgaven sin sammen med veileder.

KU benytter ECTS-systemet. 30 ECTS tilsvarer 30 studiepoeng.

For ytterligere informasjon om hva som kreves for å få uttelling for normert tid, ta kontakt med fakultetet ditt.

Factsheet 2016-2017 for Københavns universitet

Hvor lenge varer semesteret?

Høstsemester: fra begynnelsen av september til slutten av januar
Vårsemester: fra begynnelsen av februar til slutten av juni

Hva koster det?

Det kreves ikke skolepenger for utvekslingsopphold gjennom Nordlys-nettverket.

Bolig

Københavns Universitet er behjelpelige med å skaffe bolig, men for nordiske utvekslingsstudenter er dette mer i retning av "hjelp til selvhjelp" ettersom denne studentgruppen lettere kan orientere seg i boligmarkedet på egen hånd.

Annet

Antall plasser høst 2017: 2

Les Vildes blogg om studieoppholdet ved Københavns Universitet!

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Danmark

By

København

Nettside

http://www.ku.dk/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Nordlys

Studienivå

Bachelor og Master

Avtaleeier

Universitetet i Oslo