Utvekslingsavtale mellom University of Cambridge og Institutt for arkeologi, konservering og historie

Hvem kan søke?

Dette er en avtale for fagområdet middelalderstudier.

Bachelorstudenter med en snittkarakter B i relevant 80-gruppe kan søke. Bacheloremnene ved Cambridge strekker seg over et helt akademisk år. Studenter på dette nivået kan derfor ikke søke seg ut kun for et semester.

Utveksling til Cambridge anbefales masterstudenter som kan kombinere emner, veiledning og kildestudier. Masterstudenter kan utveksle ett eller to semestere.

PhD-studenter oppfordres til å søke. De kan utveksle ett semester.

Der det er flere søkere enn plasser vil studenter i historie og arkeologi bli prioritert.

Hvilke emner kan jeg ta?

Avtalen er knyttet til Department of Anglo-Saxon, Norse & Celtic og emner som velges skal fortrinnsvis tilhøre ASNC.

Oversikt over laveregradsemner ved Cambridge finner du her

Mye av undervisningen ved Cambridge er obligatorisk.

Hvor lenge varer semesteret?

Studieåret ved Cambridge er delt inn i tre terminer. Michalmas Term varer fra primo oktober til ultimo november. Lent Term fra medio januar til mimedio mars. Easter Term varer fra medio april til medio juni.

Hva koster det?

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UiO for det semesteret de er i utlandet. De slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Bolig

The University of Cambridge har et boligkontor som er behjelpelig med studentbolig eller privat bolig.

Cambridge tilbyr ofte innkvartering tilknyttet et av universiteters 31 colleger, men gir ingen garanti for plass. University Accomodation Service kan likevel bistå studenter i å finne privat innkvartering om det ikke finnes ledige studentboliger på campus.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Storbritannia

By

Cambridge

Nettside

http://www.cam.ac.uk/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Bachelor, Master og PhD

Avtaleeier

Institutt for arkeologi, konservering og historie