Utvekslingsavtale mellom Université de Fribourg og Det juridiske fakultet

Université de Fribourg ble grunnlagt i 1889 og er spesielt kjent for å være det eneste fullstendig tospråklige universitetet i Sveits (fransk og tysk). Byen Fribourg ligger idyllisk til og kjennetegnes ved sin internasjonale atmosfære.

Hvem kan søke?

Studenter på Masterstudiet i rettsvitenskap som på tidspunktet for utreise har bestått 3. studieåret.

Informasjon om antall tilgjengelige plasser finner du i forkant av søknadsfristen på fakultetets utvekslingsside.

Språk

Undervisningsspråket på vertsuniversitetet er fransk, tysk og engelsk. Det finnes vært semester noen emner på engelsk (tilsvarende rundt 15 til 20 studiepoeng).

Vertsuniversitetet organiserer intensive språkkurser for Erasmus-studenter. Mer informasjon finner du hos Centre de langues de l’Université (University Language Centre).

Hvilke emner kan jeg ta?

30 ECTS poeng gir 30 studiepoeng.

Hvor lenge varer semesteret?

Høstsemester: midten av september til slutten av desember
Vårsemester: midten av januar til slutten av mai

Eksamensperiode:
Høstsemester: januar og februar
Vårsemester: mai og juni

Hva koster det?

Utvekslingsstudenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UiO for det semestret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Bolig

Universitetet og ulike organisasjoner er behjelpelige med å finne bolig. Nærmere informasjon finner du på universitetets hjemmeside om boligtilbud

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Sveits

By

Fribourg

Nettside

http://www.unifr.ch


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Bilateral

Studienivå

Profesjonsstudium

Avtaleeier

Det juridiske fakultet