Utvekslingsavtale mellom Freie Universität Berlin og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Freie Universität Berlin er et av Tysklands ledende universiteter. Universitetet vant blant annet en plass i det prestisjefylte tyske Exzellenzinitiative, som er forbeholdt universiteter med fremragende forskningmiljøer.

Hvem kan søke?

Avtalen gjelder for realfag og du må ha en snittkarakter på C for å søke. På biologi gjelder avtalen også på PhD nivå.

Språk

Undervisningsspråket er i utgangspunktet tysk for bachelorfag, men det finnes masterprogrammer som undervises på engelsk i kjemi og fysikk

Hvilke emner kan jeg ta?

Se universitetets nettsider og emnekataloge.

1 ECTS credit tilsvarer 1 studiepoeng. Hvis emner ikke er oppgitt i ECTS er hovedregelen: 6 SWS =8 - 10 studiepoeng, 4 SWS = 4 - 5 studiepoeng, se universitets side om emner og uttelling

Studenter avtaler med sitt institutt om emner kan brukes som erstatning for emner ved UiO eller frie studiepoeng gjennom forhåndsgodkjenningsprosessen.

Hvor lenge varer semesteret?

Hva koster det?

Som Erasmus-student må du betale semesteravgift og semesterregistrere deg ved UiO for det semesteret du er i utlandet, men du slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

I Tyskland har de imidlertid lovhjemlet at alle som ønsker å studere ved tyske høyere utdanningsinstitusjoner må være innmeldt i studentunionen. For å være medlem av denne må studentene betale et gebyr som er på ca. 200 Euro ved Freie Universität Berlin. Dette gebyret gir studenter kraftig reduserte priser på offentlig transport m.m.

Utvekslingen kvalifiserer normalt til Erasmusstipend

Her finner du informasjon om hvor mye du kan få i støtte til delstudier i utlandet.

Bolig

Universitetet er behjelpelig med å formidle bolig på det private marked og ellers.

Bolig i Berlin kan være en utfordring, men universitetet har råd om boligmarkedet. Universitetet har også en boligavdelig

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Tyskland

By

Berlin

Nettside

http://www.fu-berlin.de/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Bachelor, Master og PhD

Avtaleeier

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Kontakt

MN International (e-post)

Trefftid er onsdager mellom kl. 12 - 15 på MN-studieinfo