Utvekslingsavtale mellom University of California Berkeley og Institutt for medier og kommunikasjon

Hvem kan søke?

Avtalen er beregnet for studenter opptatt ved ett bachelorprogram ved Det humanistiske fakultet. Denne avtalen gjør det mulig for deg å studere ett semester ved ett av USAs mest prestisjefylte universitet.

Søkere må ha gjennomført minst 60 studiepoeng før avreise og ha C i gjennomsnittskarakter.

Se Berkeleys egen introduksjonsvideo her.

Språk

Engelsk

Krav: Karakteren 4 eller bedre fra grunnkurs ved videregående skole eller bestått IELTS test eller TOEFL test. Resultatet på IELTS bør være på minst 6,5 og resultatet på internettbasert TOEFL må være minst 92 (med minst 23 i skriftlig).
Det er viktig at du er tidlig ute med å sjekke datoer for engelsktest.

For mer informasjon, se TOEFL og IELTS.

Ingen

Språkprøve:
For studenter med norsk artium, eller artium fra Nord-Europa, eller med engelskspråklig bakgrunn (f.eks. fra Storbritannia, USA) vil vi gi dispensasjon fra å ta språkprøve.

Hvilke emner kan jeg ta?

BA-studenter MÅ ta kurs ved sosiologi svarende 15 credits innen UC Berkeleys system.

Sosiologi-kursene ved Berkeley kan godkjennes som frie emner i bachelorgraden, eller som del av en ”uspesifisert” 40-gruppe innen fagområdet sosiologi.

Studenter som ønsker å få innpasset et semester på Berkeley i en ”uspesifisert” 40-gruppe i sosiologi, må supplere disse 30 studiepoengene med SOS2001 - Moderne sosiologisk teori ved UiO for å oppnå en fullverdig 40-gruppe. Emnet undervises hver høst.

Vær oppmerksom på følgende: De 30 studiepoengene fra Berkeley kan ikke inngå i SVs regulære 40-gruppe i sosiologi (40SOS).

Opptak begrenses til bachelorstudenter ved HF-fakultetet som skal ta frie emner som del av sitt bachelorprogram. (Imidlertid vil studenter som er tatt opp FØR HØSTEN 2009 og har 80-gruppe i sosiologi kunne få inntil 20 studiepoeng godkjent som valgfrie temaspesialiseringsemner i sosiologi.)

Kursporteføljen ved Berkeley kan variere noe fra år til år. Berkeley har reservert noen plasser på utvalgte sosiologikurs for norske studenter. Studentene kan i tillegg følge andre kurs mot særskilt betaling for hvert enkelt kurs, men det gis ingen garanti for opptak på andre kurs.

Oversikten over kurs oppdateres av UC Berkeley hvert semester.

STUDENTEN SELV MÅ SØRGE FOR Å IKKE TA KURS VED UCB SOM OVERLAPPER MED EMNER SOM UTGJØR EN DEL AV BACHELORGRADEN VED UIO.

15 units = 30 studiepoeng. Det kreves at studenten tar 15 units.

Hvor lenge varer semesteret?

Den akademiske kalenderen finner du her

Hva koster det?

Bilateralavtale-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UiO for det semestret de er i utlandet.

Oppdatert informasjon om avgifter ved the University of California, Berkeley gis særskilt, sammen med kursinformasjon, se linken under. (Ca 7.000,- dollar per semester.)

UiO-studenter som reiser til USA i perioden 2018-2020 vil motta stipend fra UNIFOR. Summen på dette stipendet vil variere hvert semester.

Bolig

Studentene vil få informasjon om boligformidling fra Berkeley, men er selv ansvarlige for å skaffe bolig.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

USA

By

Berkeley, CA

Nettside

http://www.berkeley.edu


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Bilateral

Studienivå

Bachelor

Avtaleeier

Institutt for medier og kommunikasjon