Utvekslingsavtale mellom University of California Berkeley og Universitetet i Oslo

UC Berkeley er et av USAs beste universiteter. Universitetet ble grunnlagt i 1868 og har et stort campus i San Francisco Bay.

Hvem kan søke?

Avtalen er åpen for svært gode master- og doktorgradsstudenter ved UiO som ønsker et gjesteopphold ved Berkeley i inntil ett år.

Studenter på det femårige programmet i samfunnsøkonomisk analyse kan søke til avtalen når de er i sitt 6. semester.

Det er ikke mulig å ta emner ved følgende institutter/fakulteter:

 • The Berkeley Law School 
 • The Haas School of Business
 • The Berkeley Graduate School of Journalism 
 • The School of Social Welfare

Studieoppholdet kan bestå av oppgaveskriving og/eller kurs. Dersom du velger kun å følge kurs, og få karakterer og uttelling i studiepoeng for dette, må du ta 12 credits per semester. Dersom du velger dette må du betale skolepenger (se under Emnevalg).
Med unntak av emner ved The School of Information kan du velge å følge emner uten å få uttelling for disse (såkalt audit courses).

Ledige plasser lyses ut kun ved fristen 15. februar for studiestart i høst- eller vårsemesteret (dvs. det er kun opptak en gang i året).

Søkere må ha et meget høyt karaktersnitt for å komme i betraktning, og forutgående kontakt med fagpersoner ved Berkeley (f.eks. en invitasjon fra en professor/foreleser) vil bli tillagt vekt. Det er i siste instans det enkelte fagmiljø ved Berkeley som avgjør endelig opptak basert på innstilling fra UiO.

Språk

Undervisningsspråket er engelsk.
Språkkrav:

 • 4 eller bedre fra videregående skole
  eller
 • IELTS 7.0
  eller
 • TOEFL 90 (Internet based test)

Informasjon om TOEFL test

Informasjon om IELTS test

Engelsktesten må være avlagt og resultatene lastet opp i SøknadsWeb søknadsfristen 15. februar.

Om du har tatt en TOELF/IELTS-test fra før, vær oppmerksom på at resultatet kun er gyldig i to år.

Dokumentasjon på språkkrav må lastes opp i Søknadsweb innen søknadsfristen.

Hvilke emner kan jeg ta?

Studenter som ønsker å følge kurs, og få karakterer og uttelling i studiepoeng for dette må ta 12 credits/units per semester.

Oversikt over emner

Studieoppholdet kan bestå av oppgaveskriving og/eller kurs. Dersom du velger kun å følge kurs er 12 credits/units per semester normert for masterstudenter.

For ytterligere informasjon om hva som kreves for å få uttelling for normert tid, ta kontakt med fakultetet ditt.

Du har selv ansvar for å sjekke at du oppfyller eventuelle forkunnskapskrav (prerequisites). Emnevalg bør gjøres i samråd med studieveileder på programmet ditt.

Hva koster det?

Antall plasser per år: fire helårsplasser (åtte semesterplasser).

For dem som kun skal skrive oppgave under oppholdet gis det fritak for skolepenger, men utgifter til kost, losji, reise, registrering m.v. må dekkes av studentene selv.

Ønsker man å ta ett eller to kurs i tillegg til å skrive oppgave kan man gjøre dette, men man vil ikke kunne få uttelling for disse i studiepoeng.
Du betaler etter hvor mange kurs du tar per semester

Studenter som ønsker å følge kurs, og få karakterer og uttelling i studiepoeng for dette må betale skolepenger: US$ 730 per unit.

I tillegg kommer et søknadsgebyr på US$ 150 (dette betales etter endelig opptak fra Berkeley).

Stipendmuligheter
Studenter som søker på utveksling i høst- og/eller vårsemesteret kan søke om stipend fra Norge-Amerika Foreningen.
Søknadsfrist er i desember hvert år. Du må altså søke om stipend innen fristen i desember, før du søker om utvekslingsplass i februar (året etter).

Stipendmuligheter fra Fulbright
Masterstudenter som søker på utveksling i to semestre kan søke om stipend fra Fulbright foundation
Søknadsfrist er 1. oktober. Du må altså søke om stipend til fristen i oktober, før du søker om utvekslingsplass i februar (året etter).

Bolig

Studentene vil få informasjon om boligformidling fra Berkeley, men er selv ansvarlige for å skaffe bolig.

Visum

Du trenger visum før avreise.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar. Slik søker du.
 

Last opp følgende i SøknadsWeb innen 15. februar:

 • Vitnemål fra videregående (på norsk el. engelsk), ev. språktest (se Språk over)
 • CV på engelsk
 • ev. invitasjonsbrev fra vitenskapelig ansatt ved Berkeley

 

 

Om universitetet

Land

USA

By

Berkeley, CA

Nettside

http://www.berkeley.edu


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

UiO-avtale

Studienivå

Master og PhD

Avtaleeier

Universitetet i Oslo