Utvekslingsavtale mellom American University of Washington og Det juridiske fakultet

American University of Washington ble grunnlagt i 1893. Nærheten til regjeringen, departementer, internasjonale organisasjoner, NGOer og tenketanker åpner for et stimulerende miljø og muligheter for å knytte kontakter.

Denne avtalen gir tilgang til betalingsplasser med reduksjon av skolepenger.

Studenter som har vært på utveksling på Washington College of Law kan etter fullført Mastergrad i rettsvitenskap returnere til Washington College of Law for å fullføre en LL.M.-grad. Emnene som ble tatt i forbindelse med utvekslingsprogrammet kan inngå i LL.M.-graden.

Hvem kan søke?

Studenter på Masterstudiet i rettsvitenskap som på tidspunktet for utreise har bestått 3. studieåret. Karaktersnittet må være på C eller bedre.

Informasjon om antall tilgjengelige plasser finner du i forkant av søknadsfristen på fakultetets utvekslingsside.

Språk

Undervisningsspråket på vertsuniversitetet er engelsk. Studenter som har oppnådd karakteren 4 eller bedre i engelsk fra videregående trenger ikke å avlegge TOEFL/IELTS-test.

Hvilke emner kan jeg ta?

De nominerte studentene velger emner som tilbys på International Legal Studies Program (ILSP).

Oversikt over emner

12 credits gir 30 studiepoeng.

Hvor lenge varer semesteret?

Høstsemester: midten av august til slutten av desember
Vårsemester: begynnelsen av januar til midten av mai

Hva koster det?

Studenter som deltar i utvekslingsprogrammet må betale 40 % av Washington College of Law's ordinære skolepenger.

Informasjon om prisene for studieplassene finner du i forkant av søknadsfristen på fakultetets utvekslingsside.

Washington College of Law krever i utgangspunkt at utvekslingsstudenter tegner en egen helseforsikring på WCL. Dersom studenter har en helseforsikring, som oppfyller WCL sine krav, er det mulig å få fritak for å tegne en separat helseforsikring. Hittil har studenter med en såkalt studentforsikring fått fritak for den separte helseforsikringen.

UiO-studenter som reiser til USA i perioden 2018-2020 vil motta stipend fra UNIFOR. Summen på dette stipendet vil varierer hvert semester.

Bolig

Det finnes studentboliger, se AWUs nettsider om Housing and Dining Programs

Washington College of Law kan ikke tilby bolig til utvekslingsstudenter. Studentene må finne seg bolig på egenhånd.

Visum

Du trenger visum før avreise.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

USA

By

Washington DC

Nettside

http://www.american.edu/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Bilateral

Studienivå

Profesjonsstudium

Avtaleeier

Det juridiske fakultet