Utvekslingsavtale mellom Grand Valley State University og Universitetet i Oslo

Grand Valley State er et offentlig liberal arts universitet som ble grunnlagt i 1960. Universitetet ligger i Allendale, Michigan, ca. 20 km vest for Grand Rapids. Universitetet har et bredt tilbud på bachelornivå og spesielt sterke fagmiljøer er økonomi (business) og informatikk (computer science).

Hvem kan søke?

Dette er en sentral utvekslingsavtale som ikke er begrenset til ett fagmiljø ved UiO. Studenter fra de fleste studieprogram kan derfor søke seg hit. Avtalen er særlig egnet for studenter som skal avlegge frie emner.

Du må ha avlagt minst 60 studiepoeng når du søker.

Karakterkrav: C-snitt 

Studenter fra følgende profesjonsstudier kan ikke søke

  • medisin
  • odontologi
  • farmasi

Det er vanskelig å få plass på emner på masternivå innen Education.   

Språk

Engelsk.

Språkkrav:

  • 4 eller bedre fra norsk videregående skole
    eller
  • TOEFL 100 (internet based)
    eller
  • IELTS 7.0.

En eventuell engelsktest må være avlagt og resultatene lastet opp i SøknadsWeb innen søknadsfristen 15. september/15. februar.

Informasjon TOEFL test

Informasjon om IELTS test

Om du har tatt en TOELF/IELTS-test fra før, vær oppmerksom på at resultatet kun er gyldig i to år.

Dokumentasjon på språkkrav må lastes opp i Søknadsweb innen søknadsfristen.

Hvilke emner kan jeg ta?

Søk etter kurs på hjemmesidene til Grand Valley

Du har selv ansvar for å sjekke at du oppfyller eventuelle forkunnskapskrav (prerequisites). Emnevalg bør gjøres i samråd med studieveileder på programmet ditt.

Antall credits per semester full tid for bachelorstudenter: 15.
Antall credits per semester full tid for masterstudenter: 12.

Førsteårskurs godkjennes normalt ikke. Unntak kan gjøres, men kun etter skriftlig avtale med det enkelte fakultet.

Hvor lenge varer semesteret?

Studieåret er inndelt i to semestre:
Høstsemester: fra slutten av august til midten av desember.
Vårsemester: tidlig januar til slutten av april.

Hva koster det?

Antall gratisplasser per semester varierer, som regel 2-4.

Betalplasser også mulig: UiO studenter betaler det samme i skolepenger som lokale studenter.
Se Tuition Rates (per semester) Michigan residents


UiO-studenter som reiser til USA i perioden 2018-2020 vil motta stipend fra UNIFOR. Summen på dette stipendet vil varierer hvert semester.

Andre stipendmuligheter
Studenter som søker på utveksling i høst- og/eller vårsemesteret kan søke om stipend fra Norge-Amerika Foreningen.
Søknadsfrist er i desember hvert år. Du må altså søke om stipend innen fristen i desember, før du søker om utvekslingsplass i februar (året etter).


Masterstudenter som søker på utveksling i to semestre kan søke om stipend fra Fulbright foundation
Søknadsfrist er 1. oktober. Du må altså søke om stipend til fristen i oktober, før du søker om utvekslingsplass i februar (året etter).

Bolig

GVSU er behjelpelig med bolig såfremt du søker innen gitte frister. For utreise i vårsemesteret må man søke om bolig samtidig med søknad til GVSU (nærmere informasjon vil bli gitt etter søknadsfristen 15. september).

Visum

Du trenger visum før avreise.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

USA

By

Allendale, MI

Nettside

http://www.gvsu.edu/istudents/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

UiO-avtale

Studienivå

Bachelor og Master

Avtaleeier

Universitetet i Oslo