Utvekslingsavtale mellom Barnard College og Universitetet i Oslo

Barnard College er et privat Liberal Arts college for kvinner grunnlagt i 1889. Campus er på Manhattan, rett ved Columbia University.

Hvem kan søke?

Dette er en sentral utvekslingsavtale som ikke er begrenset til ett fagmiljø ved UiO. Kvinnelige studenter fra de fleste bachelorprogram kan derfor søke seg hit.

Du må ha avlagt minst 60 studiepoeng når du søker.

Karakterkrav: snitt på over C

Studentene må ta hovedvekten av emnene ved Barnard College, men det kan også være mulig å ta noen ved Columbia University.

Studenter på følgende profesjonsstudier kan ikke søke

  • odontologi
  • medisin
  • rettsvitenskap

Barnard tar kun opp utvekslingsstudenter i vårsemesteret, det er kun mulig å søke på avtalen i forbindelse med fristen 15. september.

Språk

Det kreves engelsktest, TOEFL 600 (paper based), 250 (computer based), 100 (internet based) eller IELTS 7.0

Engelsktesten må være avlagt og resultatene lastet opp i SøknadsWeb innen søknadsfristen 15. september.

Informasjon om TOEFL test

Informasjon om IELTS test

Om du har tatt en TOELF/IELTS-test fra før, vær oppmerksom på at resultatet kun er gyldig i to år.

Hvilke emner kan jeg ta?

Oversikt over emner ved Barnard (nederst på siden)

Du har selv ansvar for å sjekke at du oppfyller eventuelle forkunnskapskrav (prerequisites). Emnevalg bør gjøres i samråd med studieveileder på programmet ditt.

Antall credits per semester: 15 (som regel 5 emner).

For ytterligere informasjon om hva som kreves for å få uttelling for normert tid, ta kontakt med fakultetet ditt.
Førsteårskurs godkjennes normalt ikke. Unntak kun etter skriftlig avtale med fakultetet.

Hvor lenge varer semesteret?

Semesteret går fra midten av januar til midten av mai.

Hva koster det?

Gratisplasser våren 2019: 1

UiO-studenter betaler ikke skolepenger (tuition fees) men må regne med å betale avgifter på ca. US$ 1150 per semester.

UiO-studenter som reiser til USA i perioden 2018-2020 vil motta stipend fra UNIFOR. Summen på dette stipendet vil varierer hvert semester.

Bolig

Det garanteres bolig på campus.

Utgifter på bolig ligger mellom 4,755-5,500 USD for et semester, avhengig av hvilken bolig du søker.

Visum

Du trenger visum før avreise.

Annet

Dette må lastes opp i SøknadsWeb innen fristen:

  • to anbefalingsbrev. Minst ett fra en vitenskapelig ansatt (foreleser, seminarleder) ved UiO. Det andre kan være fra f.eks. arbeidsgiver.
  • dokumentasjon på avlagt språktest (TOEFL/IELTS)

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. september. Slik søker du.

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

USA

By

New York

Nettside

http://www.barnard.edu


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

UiO-avtale

Studienivå

Bachelor

Avtaleeier

Universitetet i Oslo

Studenter som har vært her tidligere

Les hvordan Marie hadde det ved Barnard våren 2017