Utvekslingsavtale mellom University of Wollongong og Universitetet i Oslo

University of Wollongong (UOW) ligger sør for Sydney. Universitetet er et innovativt undervisningsbasert universitet med tett kontakt mellom forelesere og studenter. UOWs faglige styrker og forskningsfokus er spesielt innenfor naturvitenskap og teknologi. 

Hvem kan søke?

Dette er en sentral utvekslingsavtale som ikke er begrenset til ett fagmiljø ved UiO. Studenter fra de fleste studieprogram kan derfor søke seg hit.

Karakterkrav: snitt på over C

Du må ha minst 60 studiepoeng bestått før du kan søke på denne avtalen, altså innen søknadsfristen 15. februar/ 15. september.

Studenter på følgende profesjonsstudier kan ikke søke:

  • medisin
  • odontologi
  • farmasi

Det er begrensninger på kurs ved følgende fakulteter: Education, Creative Arts og Law.

Språk

Undervisningsspråket er engelsk.

Engelskkrav:

  • 4 eller bedre fra videregående skole

eller

Informasjon om TOEFL får du fra Test Information.

Kontakt Folkeuniversitetet for informasjon om og påmelding til IELTS.

Engelsktesten må være tatt innen fristen 15. februar/15. september.
Om du har tatt en TOELF/IELTS-test fra før, vær oppmerksom på at resultatet kun er gyldig i to år.

Dokumentasjon på språkkunnskaper må lastes opp i Søknadsweb innen søknadsfristen.

Hvilke emner kan jeg ta?

Kursvalg bør gjøres i samråd med studieveileder på programmet ditt. Du har selv ansvar for å sjekke at du oppfyller eventuelle forkunnskapskrav (prerequisites).

Søk etter kurs på hjemmesidene til Wollongong

Vær klar over noen restriksjoner.

  • Antall credits per semester full tid for bachelorstudenter: 24
  • Antall credits per semester full tid for masterstudenter: 24

Det anbefales normalt at studentene tar emner på minst 2. års nivå. 1.årsemner i Australia vil imidlertid kunne godkjennes som frie emner og vil også kunne erstatte emner på 1000-nivå ved UiO. Hvis de avlagte emnene skal ersatte ett eller flere av våre emner på 2000-nivå, bør de avlegges på minst 2. års nivå.

For ytterligere informasjon om hva som kreves for å få uttelling for normert tid, ta kontakt med fakultetet ditt.

Hvor lenge varer semesteret?

2 semestre:

Semester 1: slutten av februar-begynnelsen av juli
Semester 2: midten av juli-slutten av november

Hva koster det?

UiO-studenter uten gratisplass får 10% rabatt på ordinær pris. Mer informasjon om skoleavgift får du på universitetets nettsider om Fees and Budgeting

Antall ledige gratisplasser vil variere fra semester til semester.

Vårsemesteret 2018: 3 - 4 gratisplasser tilgjengelig. Ca. 10 betalplasser tilgjengelig hvert semester.

Bolig

University of Wollongong er behjelpelige med å skaffe bolig. Se nettside om Accommodation

Visum

Du trenger visum før avreise.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Australia

By

Wollongong, NSW

Nettside

http://www.uow.edu.au


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

UiO-avtale

Studienivå

Bachelor og Master

Avtaleeier

Universitetet i Oslo

Studenter som har vært her tidligere

Les hvordan Marie hadde det på UoW våren 2017