Avtaletyper

UiO har flere enn 800 utvekslingsavtaler over hele verden, fordelt på ulike avtaletyper.

Stipendprogram

Erasmus+

Nordlys og Nordplus

Andre avtaletyper

Bilaterale avtaler med fakultet eller institutt

Bilaterale avtaler direkte med Universitetet i Oslo

Sommerskoler

Mange av UiOs partnerinstitusjoner arrangerer sommerkurs. Du kan også dra på sommerskole på egenhånd.

Oversikt over sommerskoler

Publisert 11. mars 2014 18:31 - Sist endret 1. sep. 2015 13:51