Avtaletyper

UiO har flere enn 800 utvekslingsavtaler over hele verden, fordelt på ulike avtaletyper. Noen hører til utvekslingsprogrammer som gir stipend, slik som Erasmus+ og Nordplus, mens andre er bilaterale avtaler, inngått av UiO sentralt eller av fakulteter og institutter.

Stipendprogrammer

Erasmus+

Nordlys og Nordplus

Andre avtaletyper

Bilaterale avtaler med fakultet eller institutt

Bilaterale avtaler direkte med Universitetet i Oslo

Sommerskoler

Mange av UiOs partnerinstitusjoner arrangerer sommerkurs. Du kan også dra på sommerskole på egenhånd.

Oversikt over sommerskoler

Publisert 11. mars 2014 18:31 - Sist endret 27. feb. 2018 16:00