Hvordan søke om utveksling

Å dra på utveksling er lærerikt, spennende, morsomt – og ikke vanskelig hvis du planlegger i tide.

Hvordan søker jeg?

 • Søknadsweb åpner i midten av august for søknad om utveksling i vårsemesteret, og i midten av januar for utveksling i høstsemesteret.
 • Du må laste opp nødvendig dokumentasjon i "Mine dokumenter" i Søknadsweb. Det er lurt å gjøre klar dokumentene på forhånd. Slik kan du skrive ut, kopiere og skanne dokumenter på UiO. 
 • For å bevise språkkunnskaper (eks. 4 i engelsk fra videregående skole), må vi kunne se ditt vitnemål fra videregående skole. Hvis du har elektronisk vitnemål i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB), vil du bli bedt om å gi samtykke til at dette kan benyttes når du registrerer deg i Søknadsweb.
 • Søknadsalternativene er organisert i ulike UT-opptak (UT-HF, UT-SV, UT-JF osv. UiO-avtalene finner du under UT-UIO). Du kan søke mellom 3 søknadsalternativer per UT-opptak. På UT-JF og UT-MED kan du søke inntil 5 alternativer.
 • Dersom du har søkt avtaler ved flere fakulteter i tillegg til UiO/Nordlys-avtaler; fyll ut nettskjemaet hvor du vil bli bedt om å prioritere alle avtalene du har søkt på.
 • Søknadsweb stenger 15. februar/15. september kl.23:59.
 • Du får svar på søknaden per e-post ca. to uker etter søknadsfristen. I denne e-posten får du informasjon om prosessen videre. Merk at dette er ikke et endelig opptak til et lærested i utlandet og du må fortsatt søke direkte til lærestedet som gjør en selvstendig vurdering. Du vil få mer informasjon om søknadsfrister og dokumentasjonskrav fra kontaktperson for din utveksling ved UiO.
 • Du vil fortsatt ha anledning til å trekke deg etter at du har takket ja til plass.

Søknadsfrister

 • 15. februar for utreise neste høst
 • 15. september for utreise neste vår

Søk om utveksling i Søknadsweb

Hvem kan søke?

 • Du må være student på et studieprogram (bachelor-, master- eller profesjonsstudium) ved Universitetet i Oslo når du søker og under utvekslingsoppholdet. Studenter på årsenhet og enkeltemner kan ikke søke på UiOs utvekslingsavtaler.
 • Minimumskrav for utveksling gjennom Erasmus, Nordplus og Nordlys er at du har avlagt minst 30 studiepoeng innen søknadsfristen, og 60 studiepoeng innen avreise. Flere avtaler har tilleggskrav til antall beståtte studiepoeng og språkkunnskaper. Informasjon om dette finner du på den enkelte avtales nettside.I Erasmus+ er det begrensninger på hvor mange ganger en student kan utveksle innenfor samme studienivå (BA/MA/PHD). 
 • For UiO-avtaler og bilaterale fakultetsavtaler er minimumskravet 60 avlagte studiepoeng innen søknadsfristen.

Merk også:

 • Studenter som har et faglig Nordplus-nettverk tilgjengelig via sitt studieprogram, kan ikke søke om plass på Nordlys.
 • Skal du søke både sommerskole i regi av UiO i tillegg til vanlig utveksling, sett sommerskole-alternativet øverst på din liste. 

Kontakt

Har du spørsmål? Kontakt Knutepunktet

Publisert 13. feb. 2014 14:56 - Sist endret 11. apr. 2018 15:02