Renhold og avfall

Hva kaster du hvor?

Vanlig avfall skal du kildesortere der det er lagt til rette for det. Der kildesortering ikke er innført, må du sortere i restavfall (inkl. matavfall) og papir/papp.

EE-avfall

Elektrisk-elektronisk avfall er for eksempel pc-er og batterier.

Farlig avfall

Enheter ved UiO har ansvar for å avhende farlig avfall i henhold til offentlige forskrifter.

 

Containere til annet avfall

Skal du kaste store ting som møbler, eller trenger du rydde-containere? Send melding.

Renhold ved UiO

Ved UiO gjør vi rent med moderne og miljøvennlige metoder.

Spørsmål om avfall eller renhold?