Driftsmeldinger fra Eiendomsavdelingen

Lurer du på hvorfor det bråker eller om vi planlegger arbeider der der du jobber?

Bygning/sted Prosjekt Oppstart Ferdig Kontaktperson

Domus Media

Låsbar sykkelparkering Uke 19, 2018 Uke 32, 2018

Ken Jansen

Åke Appelqvist

Eiendomsavdelingen skal montere kortleser til sykkelparkeringen inne i lysgården i Domus Media, mot Kristian IV gate.

Det vil bli noe støy på grunn av boring.

Domus Media

Rehabilitering av døren til Universitetets Aula 7. mai 2018 10. august 2018

Ken Jansen

Åke Appelqvist

 • Aulaen vil være stengt for publikum.
 • Aulatrappen vil ha noe redusert framkommelighet.
 • Det blir minimalt med støv og lite støy, da mye av arbeidet vil foregå på verkstedet.

Domus Media, Aulaen

Tilstandsvurdering av maleriene, del to 26. juni 2018 10. august 2018 Ulla Uberg

Eiendomsavdelingen skal kartlegge delaminering og fjerne overflateforurensning på maleriene i Universitetets Aula. Prosjektet i fjor omfattet bl.a. Historien og Alma Mater. I år skal resten av maleriene i sceneområdet tas. Prosjektet er et samarbeid med Konserveringsseksjonen ved Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH).

Konsekvenser:
Fremkommeligheten i trappehallen vil påvirkes noe ved inn- og utbæring av stillas.

Eilert Sundts hus: Utendørs

Utvidelse av renovasjonspunktet ved sykkelparkeringen/garasjen.  Uke 23, 2018 Uke 27, 2018

Mesut Kasikci

Åke Appelqvist

 • Det vil bli noe støy og støv.
 • Det vil bli litt mindre plass til parkering av sykler på denne parkeringen.

Frederiks gate 3

Rehabilitering av toaletter og etablering av ramper i korridor Uke 7, 2018 Uke 23, 2018 Anders Gulsrud
 • Det blir støy i forbindelse med riving, hulltaking og annet arbeid.
 • Det blir støv i forbindelse med riving og annet arbeid. Det gjøres tiltak for å redusere støvspredningen.
 • Det er satt opp midlertidig toalettbrakke i bakgården for brukerne.
 • 7 - 8 parkeringsplasser (inkludert alle ladeplasser) brukes til rigg.
 • Vi etablerer midlertidig plass for lading av elbil.
 • Matvarelageret i kjelleren må flyttes mens det etableres nye rørføringer til toalett.

Fysikkbygningen

Ombygging av etasjer Uke 14, 2018 Uke 5, 2019 Trygve Sogn

Eiendomsavdelingen skal i gang med å bygge om deler av Fysikkbygningen for å tilrettelegge lokaler for det nyetablerte Senter for fremragende utdanning (SFU) Centre for Computing in Science Education (CCSE).

Følgende lokaler skal bygges om:

 • 3. og 4. etasje og K1 kjeller i østfløy
 • 2. etasje i midtfløy

Arbeidet i østfløyens fjerde etasje og  K1 kjeller begynner i uke 14.
Arbeidet i 3. etasje østfløy og 2. etasje midtfløy starter i slutten av juni.

Konsekvenser:

 • Arealene som skal rehabiliteres vil være byggeplass og skal være utflyttet innen 23. mars 2018.
 • Av hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for brukere i andre deler av bygningen og omkringliggende bygninger forsøker vi å begrense støyende arbeid i kjernetiden.
 • Meget støyende arbeider skal utføres før 09.00 og etter 15.00.
 • Det vil forekomme støv.
 • Omkringliggende arealer skal sikres mot støv.

Geologibygningen

Oppfølging etter service av sikringer 28. mai 2018 28. mai 2018

Morten Bråtømyr Larsen, tlf. 971 48 735
Åke Appelqvist

Eiendomsavdelingen skal bytte tre jordfeilbrytere i Geologibygningen.
Arealer i hus A (nordvest) og nordvestlige deler av hus B (midtbygget) blir berørt.
Arbeidet starter kl. 09.00 og er ferdig samme dag innen kl. 11.00.

Georg Morgenstiernes hus

Fallsikring på tak og utspring Uke 44, 2017 Uke 25, 2018 Dag Vargset
Det vil bli noe støy.
Arbeidet ble utsatt i vinter på grunn av frost, men er nå startet opp igjen. 

Georg Sverdrups hus

Lekkasjesøk, gatevarme 25. mai 2018 8. juni 2018 Ole Martin Boger
Eiendomsavdelingen skal gjennomføre lekkasjesøk på snøsmelteanlegget.
Det vil bli noe støy.

Georg Sverdrups hus

Utskifting av undersentral kjøling 14. mai 2018 18. mai 2018 Ole Martin Boger

Eiendomsavdelingen skal bytte ut alle styrefunksjoner for kjøling.

Det vil i en kort periode bli fravær av komfortkjøling og kjøling til tekniske enheter.

Harald Schjelderups hus: PSI

Ombygging for Psykologisk institutt Uke 2, 2018 Uke 23, 2018 Leif Jarle Haugen
 • Det vil bli noe støyende arbeider. Meget støyende arbeider vil bli lagt til før kl. 09.00
 • Støv vil begrenses til byggeområdet.
 • Arealene som blir bygget om og noen tilstøtende arealer må fraflyttes. Instituttet har informert sine brukere om hvilke arealer det gjelder.

Harald Schjelderups hus: Teknisk anlegg

Utbedring av teknisk anlegg Uke 15, 2018 Uke 30, 2018

Pål Fredrik Bugge

Åke Appelqvist

Eiendomsavdelingen skal i gang med utbedring av det tekniske anlegget for å forbedre inneklimaet i bygningen.

Konsekvenser

 • Det kan bli støy i korte perioder.
 • Det kan forekomme støv.

Harriet Holters hus

Bytting av lysarmaturer til LED-lysarmaturer Uke 46, 2017 Uke 22, 2018 Svein Venjum
 • Det blir noe støy
 • Det blir lite støv
 • Ferdigstillelse utsatt fra uke 51, 2017, til uke 22, 2018. For informasjon, ta kontakt med prosjektleder.

Henrik Wergelands hus

Bytte bordkledning på inngangsparti Uke 22, 2018 Uke 24, 2018

Frode Buraas

Åke Appelqvist

 • Det vil bli noe støy og støv.
 • Hoveddøren kan bli sperret av i perioder. Omvei blir skiltet.

Kristian Ottosens hus

Ombygging av 2. etasje, deler av 1. etasje og skifting av fasade Uke 9, 2018 Uke 52, 2018 Leif Jarle Haugen

SiO Helses lokaler i  2. etasje er i dårlig stand og midlertidig fraflyttet. For å oppgradere bygget til dagens standard, er det nødvendig å skifte fasader, endre planløsning, etablere ny heis og skifte alle tekniske anlegg.

I 1. etasje skal det gjennomføres ombygging i USITs lokaler og tidligere teknisk rom for minibank.

Konsekvenser:

 • Gangbrua nærmest Georg Sverdrups hus (UB) bil være stengt.
 • Det vil være stillaser rundt hele bygningen.
 • Deler av parkeringen syd for Lucy Smiths hus må brukes som riggområde.
 • I perioder må området for varemottak benyttes av entreprenør.
 • Avsperret område kan utvides ved behov – uten forvarsel.
 • Første etasje vil være åpen.
 • Rømningsveier opprettholdes.
 • Vitusapotek og Akademika vil holde åpent som normalt.
 • Det vil bli støy, men de mest støyende arbeidene planlegges utført tidlig eller sent på dagen.
 • Det vil bli støv på byggeplassen, men byggeplassen er avstengt fra øvrige arealer. 

Kristine Bonnevies hus: Dyrestall

Utbedring av dyrestall Uke 7, 2018 Uke 22, 2018 Jon Helge Stensrud
 • Eiendomsavdelingen skal utbedre og oppgradere overflatene i dyrestallen, det elektriske anlegget og ventilasjonsanlegget.
 • Det vil bli noe støy.
 • Det vil bli noe støv, men man forsøker å holde det innenfor byggeområdet.
 • IBV (Institutt for biovitenskap) ivaretar behov rundt flytting/tilgjengelighet.

Kristine Bonnevies hus: SFF

Oppussing og tilrettelegging av areal for Senter for fremragende forskning Uke 8, 2018 Uke 25, 2018 Svein Venjum
 • Eiendomsavdelingen skal pusse opp og tilrettelegge areal for etablering av nytt Senter for fremragende forskning.
 • Det blir noe støy. Spesielt støyende arbeider utføres utenfor kjernetid.
 • Det blir støv, man forsøker å holde det innenfor byggeområdet.
 • Flytting er påkrevd. Dette er ivaretatt av Institutt for biovitenskap (IBV)

Lids hus

Ombygging av kjeller Uke 6, 2018 Uke 26, 2018 Thor Thomassen

Eiendomsavdelingen skal:

 • Bygge nytt mottaksrom for herbariet.
 • Oppgradere søndre del av kjelleren med kontorer for NHM, nytt lunsjrom, nye toaletter,  moppevask og lager for renholdsseksjonen.
 • Flytte bygningsdrifts garderobe og lager ut av bygningen.
 • Fjerne asbest og oppgradere overflatene.
 • Etablere eget ventilasjonsanlegg for de ombygde kjellerarealene, men dette avhenger av godkjenning fra myndighetene.
 • Sette inn ny belysning.
 • Bygge om lunsjrommet i 2. etasje etter at arbeidene i kjelleren er sluttført.

Konsekvenser:

 • Det må påregnes noe støy i byggeperioden. Entreprenøren vil forsøke å minimalisere støyen og legge støyende arbeider til tider som er til minst mulig sjenanse. Brukerne blir varslet ved særskilt støyende arbeider.
 • Det vil bli noe støv i områdene det arbeides i. Det blir satt inn midlertidig tettinger mot øvrig virksomhet i bygningen.
 • Ombyggingssonene er stengt i byggeperioden.
 • Noen ytterdører i kjelleren vil være stengt. Brukerne av bygningen informeres.
 • Flytting av mottaksrom for herbariet skjer i samarbeid med NHM.
 • Utvendig rigg. Dette settes opp i samråd med NHM.

  Medianfiguren 

  Rehabilitering og konservering 22. mars 2018 31. oktober 2018 Ulla Uberg

  Eiendomsavdelingen skal ta ned skulpuren Medianfiguren for rehabilitering og konservering. Arbeidet skal utføres på Nationalmuseet i København. Medianfiguren står ved betongveggen mot Pytagoras’ hage, ved Niels Henrik Abels hus.

  Det kan bli litt støy i forbindelse med demontering og remontering av skulpturen.

  Niels Henrik Abels hus: 6. – 12. etasje

  Rehabilitering av 6. – 12. etasje Uke 25, 2017 Uke 31, 2018 Sten-Are Harjo
  • Eiendomsavdelingen skal:

  • Totalrehabilitere 6. – 11. etasje.
  • Rehabilitere deler av 12. etasje.
  • Konsekvenser:

  • 6. til 12. etasje vil bli stengt og utilgjengelig for ansatte.
  • Det vil i perioder bli støyende arbeider i forbindelse med riving og bygging av vegger.
  • Det vil i perioder bli støyende arbeider i forbindelse med kjerneboring gjennom etasjer for fremføring av rør.
  • Det vil bli gjort tiltak for å redusere spredning av støv til et minimum.
  • Ventilasjonsanlegget for hele bygningen vil bli avslått i korte perioder – fortrinnsvis i ferier og utenom arbeidstid.
  • Byggearbeidet starter i uke 27, 2017.
  • Flytting fra gjeldende etasjer er i gang.
  • Entreprenør startet med rigg og klargjøring 21. juni 2017.

  Niels Henrik Abels hus: Utendørs

  Rehabilitering av trappa mellom Niels Henrik Abels hus og Sophus Lies auditorium Uke 34, 2017 Uke 23, 2018

  Jorun
  Hovind

  • Det vil bli noe støy.
  • Trappa holdes stengt i byggeperioden og i vintermånedene.
  • Arbeidene starter opp igjen i uke 17.
  • Det blir ekstra mye støy førstkommende lørdag, 28. april fra ca klokka 7 til 15.

  Niels Treschows hus

  Ombygging av arkivlokaler i 2. etasje Uke 13, 2018 Uke 22, 2018 Leif Jarle Haugen

  Eiendomsavdelingen skal bygge om arkivlokaler i 2. etasje i Niels Treschows hus. Vi skal sette opp interne skillevegger og lage to døråpninger.

  Konsekvenser:

  • Under rivearbeidene i uke 13 vil det bli betydelig støy.
  • Deretter mindre støy frem til ferdigstilling.
  • Når vi skal lage døråpninger i murvegg vil det bli en del støv. Derfor setter vi opp sluser/telt i korridor.

  P. A. Munchs hus

  Montering av persiennebrytere Uke 17, 2018 Uke 22, 2018 Rune Greaker
  Frode Buraas
  Åke Appelqvist

  Eiendomsavdelingen skal montere nye motorer til de utvendige persiennene i 3. og 4. etasje. Samtidig monterer vi trådløse, innvendige brytere i alle kontorer og møterom. Vi skal også legge ny kurs til sikringsskapene og merke disse.

  Konsekvenser:

  • Det vil bli noe støy når vi borer, men kun noen få minutter per jobb.
  • Vi skal bruke lift til i forbindelse med det utvendige arbeidet. Den skal stå i Ivar Aasens hage på underlag som beskytter grunnen.

  Robert Colletts hus
  - Zoologisk museum

  Etablering av verksted og nye personalgarderbober Uke 18, 2018 Uke 26, 2018 Thor Thomassen

  Eiendomsavdelingen skal etablere nytt verksted og nye personalgarderober for Drifts- og vedlikeholdsavdelingen i rom 0006 (K2) i Robert Colletts hus

  Konsekvenser:

  • Det vil bli noe støy.
  • Det vil forekomme støv inne i byggesonen. Omkringliggende arealer skal sikres mot støv.
  • Det opprettes et lite riggområde utenfor Colletts hus.
  • Det vil bli noe varetransport i heis.

  Sophus Bugges hus

  Utbedring av plen Uke 19, 2018 Uke 21, 2018 Erik Munthe-Kaas

  Eiendomsavdelingen skal utbedre plenarealene mellom Sophus Bugges hus og Idrettsbygningen.  Utbedringen som ble utført etter det store byggeprosjektet i fjor var dessverre ikke god nok, og må derfor utføres på nytt i år.

  Konsekvenser:

  • Det vil bli noe støy fra anleggsmaskiner.
  • Det vil bli noe støv ved anleggsarbeider.

  Waldemar C. Brøggers hus

  Kjelleren rehabiliteres Uke 46, 2017 Uke 28, 2018 Thor ThomassenThor Thomassen
  • Bygningen skal totalrehabiliteres og er stengt.
  • Bygningene rundt blir antagelig lite berørt av støy og støv.
  • Det blir inn- og utkjøring av masser i Botanisk hage mot nord i hele byggeperioden.
  • Det blir etablert riggområder langs bygningen

  ZEB-bygningen

  Legge fiberkabel mellom ZEB-bygningen og Bamsebo Barnehage 5. juni 2018 13. juni 2018

  Morten Bråtømyr Larsen, tlf. 971 48 735.

  Åke Appelqvist

  Eiendomsavdelingen skal legge fiberkabel fra ZEB-bygningen (siden vendt mot Kjemibygget) til Bamsebo Barnehage.

  Konsekvenser:

  • Det vil bli noe gravearbeid utenfor Bamsebo, men inne på barnehagens område vil det kun graves manuelt. En person vil stå vakt mens det graves, og sørge for at det er trygt for barnehagebarna.
  • Det vil bli noe støy de første to dagene i forbindelse med gravingen.
  • Det vil også bli noe støv, men kun utenfor bygg.
  • Etter gravearbeidet vil kabel trekkes.
  • Det blir noe arbeid innvendig i ZEB-bygningen, og noe inventar i enkelte rom må muligens flyttes.
  Publisert 8. mars 2018 15:26 - Sist endret 25. mai 2018 10:13