Hvor bygger vi nå?

Se oversikt over byggearbeider som pågår akkurat nå, og arbeider som snart blir satt i gang.

Bygning/sted Prosjekt Periode Konsekvenser i byggeperioden Kontakt
Sorter tabellen ved å klikke på en kolonnetittel, for eksempel "Bygning/sted"
Eilert Sundts hus Ristene foran inngangen mot Moltke Moes vei skal byttes ut Uke 11 til uke 12, 2017
 • Inngangen og innkjøringen ved Moltke Moes vei vil bli sperret i denne perioden.
 • Bruk inngangen på den andre siden av bygningen, mot HF.
 • Boring og kapping av stål kan skape noe støy.
Mesut Kasikci
ZEB-bygningen Taket i det tekniske rommet i 4. etasje byttes ut Uke 9 til uke 17, 2017
 • Parkeringsplassen mot Fysikkbygningen vil bli sperret store deler av byggeperioden.

 • Det kan bli noe støy i byggeperioden.

 • Det er ingen behov for flytting av kontor- og arbeidsplasser.

Morten Johansen
Fyrhus i Niels Henrik Abels hus Demontering og bortkjøring av gamle fyrkjeler, oljetanker, elektrokjeler og tilhørende utstyr. Rommet klargjøres for fremtidig bruk. Uke 8 - 21, 2017
 • Det vil bli noe støy.
 • Det vil bli noe støv, men vi forsøker å begrense det til arbeidsområdet.
 • Bortkjøring vil foregå fra utgang i kjelleretasje – mot Moltke Moes vei.
 • Riggplass for containere og utstyr er plassert sånn at mulighet for varelevering opprettholdes.
John Helge Stensrud
Parkeringsplassen mellom Fysikkbygningen og Farmasibygningen (MN og HF) Installering av ti ladestasjoner for elbiler Uke 4 til uke 13, 2017
 • Arbeidet med installering er fullført
 • Ladestasjonene er plassert, men ikke satt i drift
 • Parkeringsplassene er tilgjengelige
Tore Knutsen
Niels Treschows hus
(HF)
Rehabilitering av 7.-12. etasje:

Lysere og luftigere lokaler, nye møterom/pauseareal med tilhørende kjøkken på hvert plan fra 7.-11. etasje

Uke 28 2016 til uke 30 2017
 • 1.-6. etasje er i bruk under byggeperioden. Det bil ikke utføres støyende arbeider i perioden 09.00-15.00.
 • I perioden 11.07-11.08 tillates det støy gjennom hele virkedagen.
 • Bygningen skal være ryddig og tørr, men det vil bli noe støv i byggeperioden.
 • Brukerne som vanligvis holder til i etasjene, har flyttet til midlertidige lokaler på Ullevål stadion.
Marianne Rieber-Mohn
Ole Johan Dahls hus
(MN)
Kaffebaren i 1. etasje blir resepsjon Uke 1 til uke 10 2017
 • Støyende boring blir lagt til tidsrommet mellom 07.00 og 09.00.

Chandani Ratna-
weera

Domus Theologica Fakultetsbiblioteket i Domus Theologica bygges om til fleksibelt læringssenter Uke 6 til uke 31, 2017
 • Det vil bli noe støv og støy i byggeperioden.
 • Støyende boring blir lagt til tidsrommet mellom 07.00 og 09.00.
 • Noen parkeringsplasser brukes til å plassere avfallscontainere.
 • En avgrenset del av gårdsplassen brukes til rigging. Ny gangvei er etablert for fotgjengere.
Chandani Ratna-
weera
Georg Sverdrups hus Underetasjen bygges om  Uke 9 til uke 24, 2017
 • Det åpne publikumsarealet i underetasjen vil være avstengt mens arbeidet pågår. Samlingene i magasin er tilgjengelige.
 • Det vil bli noe støy fra arbeidene i underetasjen.
 • Særlig støyende arbeid vil bli forsøkt utført utenom bibliotekets åpningstider.
 • Det forventes ingen støvplager i 1. etasje.
Leif Jarle Haugen
Publisert 11. jan. 2017 15:08 - Sist endret 10. mars 2017 12:12