Driftsmeldinger fra Eiendomsavdelingen

Lurer du på hvorfor det bråker eller om vi planlegger arbeider der der du jobber?

Bygning/sted Prosjekt Oppstart Ferdig Konsekvenser i byggeperioden Prosjektleder
Sorter tabellen ved å klikke på en kolonnetittel, for eksempel "Bygning/sted"
Georg Sverdrups hus Montering og tilkobling av effektbryter i hovedtavle

21.01.2018
Kl. 10.00

21.01.2018
Ca. kl. 13.00

 • Alle heiser og automatikktavler blir uten strøm i tidsperioden.

Matko Plosnic

Niels Treschows hus

Utskifting av jordfeilautomater 23.01.2018 24.01.2018
 • Eiendomsavdelingen skal skifte ut defekte jordfeilautomater i underfordelingene i 7 – 12 etasje.

 • Det blir strømavbrudd på ca. 30 min. to ganger pr. etasje i tidsperiodene.
 • 7. - 9. etasje:
  Tirsdag 23.01.18
  Kl. 06.45 - 09.00

 • 10. - 12. etasje:
  Onsdag 24.01.18
  Kl. 06.45 - 09.00

Tore Bexrud
Utomhus Blindern og universitetshagen i sentrum Felling av trær Uke 3, 2018 Uke 4, 2018
 • Det vil bli støy i perioder.
Martin Wynn

Harald Schjelderups hus

Ombygging for Psykologisk institutt Uke 2, 2018 Uke 23, 2018
 • Det vil bli noe støyende arbeider. Meget støyende arbeider vil bli lagt til før kl. 09.00
 • Støv vil begrenses til byggeområdet.
 • Arealene som blir bygget om og noen tilstøtende arealer må fraflyttes. Instituttet har informert sine brukere om hvilke arealer det gjelder.
Leif J. Haugen
Waldemar C. Brøggers hus (tidl. Geologisk museum) på Naturhistorisk museum. Kjelleren rehabiliteres Uke 46, 2017 Uke 28, 2018
 • Bygget er stengt for totalrehabilitering.
 • Bygningene rundt blir antagelig lite berørt av støy og støv.
 • Det blir inn- og utkjøring av masser i Botanisk hage mot nord i hele byggeperioden.
 • Det blir etablert riggområder langs bygningen.
Thor Thomassen
Harriet Holters hus Utskifting av lysarmaturer til LED-lysarmaturer Uke 46, 2017 Uke 5, 2018
 • Det blir noe støy
 • Det blir lite støv

Ferdigstillelse forsinket. Utsatt fra uke 51, 2017, til uke 5, 2018. For informasjon, ta kontakt med prosjektleder.

Svein Venjum
Kristen Nygaards hus Ny UPS for USITs datahall 04.10.2017 Uke 2, 2018
 • Det gjenstår noe arbeid. Dette påvirker kun USITs datahall.
Gaute Juveth
Georg Morgenstiernes hus Fallsikring på tak og utspring Uke 44, 2017 Utsatt pga. frost. Gjennomføres så fort været tillater det.
 • Det vil bli noe støy
Dag Vargset
ZEB-bygningen Ombygging av tidligere kantineareal til læringssenter Uke 34, 2017 Uke 3, 2018
 • Det vil bli litt støy, men eventuelle kontinuerlig støyende arbeider utføres før 09.00 og etter 16.00.
 • Støv vil begrenses innenfor byggeområdet.
 • Materialer og avfall vil bli fraktet gjennom en sideinngangen til bygningen.
Trygve Sogn

Niels Henrik Abels hus

Rehabilitering av trappa mellom Niels Henrik Abels hus og Sophus Lies auditorium
 

Uke 34, 2017 Uke 23, 2018
 • Trappa holdes stengt i byggeperioden og i vintermånedene
 • Arbeidene starter opp igjen våren 2018
 • Det vil bli noe støy
Jorun
Hovind
Niels Henrik Abels hus Rehabilitering av 6. – 12. etasje Uke 25, 2017 Uke 31, 2018
 • 6. – 11. etasje skal totalrehabiliteres.
 • Deler av 12. etasje skal også rehabiliteres.
 • 6. til 12. etasje vil bli stengt og utilgjengelig for ansatte.
 • Det vil i perioder bli støyende arbeider i forbindelse med riving og bygging av vegger.
 • Det vil i perioder bli støyende arbeider i forbindelse med kjerneboring gjennom etasjer for fremføring av rør.
 • Det vil bli gjort tiltak for å redusere spredning av støv til et minimum.
 • Ventilasjonsanlegget for hele bygget vil bli avslått i korte perioder
  – fortrinnsvis i ferier og utenom arbeidstid.
 • Byggearbeidet starter i uke 27, 2017.
 • Flytting fra gjeldende etasjer er i gang.
 • Entreprenør startet med rigg og klargjøring 21. juni 2017.
Sten-Are Harjo
Publisert 11. jan. 2017 15:08 - Sist endret 19. jan. 2018 14:51