Hvor bygger vi nå?

Se oversikt over byggearbeider som pågår akkurat nå, og arbeider som snart blir satt i gang.

Bygning/sted Prosjekt Periode Konsekvenser i byggeperioden Kontakt
Sorter tabellen ved å klikke på en kolonnetittel, for eksempel "Bygning/sted"
Ole-Johan Dahls hus Vask av Bård Breiviks fire utvendige stålrelieffer Uke 19, 2017
 • Arbeidene utføres utendørs, fra lift.
 • Bruk av vann og mildt rengjøringsmiddel.
 • Utvendig vindusvask gjøres i etterkant av relieffvasken.

Ulla
Uberg
Vikingskipshuset Midlertidige brakker for kiosk og oppbevaring av personlige eiendeler Uke 13 til uke 19, 2017
 • Særskilt støyende arbeider vil ikke utføres mellom kl 9-15.
 • Plenen og sittegruppene ved kiosken vil bli inngjerdet i deler av byggeperioden.
 • Deler av gangveien fra bussparkeringsplassen til hovedinngangen vil bli stengt i deler av byggeperioden.
Svein
Venjum
ZEB-bygningen Bytte ut taket i det tekniske rommet i 4. etasje Uke 9 til uke 17, 2017
 • Parkeringsplassen mot Fysikkbygningen vil bli sperret store deler av byggeperioden.

 • Det kan bli noe støy i byggeperioden.

 • Det er ingen behov for flytting av kontor- og arbeidsplasser.

Morten Johansen
Fyrhus i Niels Henrik Abels hus Demontering og bortkjøring av gamle fyrkjeler, oljetanker, elektrokjeler og tilhørende utstyr. Rommet klargjøres for fremtidig bruk. Uke 8 - 21, 2017
 • Det vil bli noe støy.
 • Det vil bli noe støv, men vi forsøker å begrense det til arbeidsområdet.
 • Bortkjøring vil foregå fra utgang i kjelleretasje – mot Moltke Moes vei.
 • Riggplass for containere og utstyr er plassert sånn at mulighet for varelevering opprettholdes.
John Helge Stensrud
Niels Treschows hus
(HF)
Rehabilitering av 7.-12. etasje:

Lysere og luftigere lokaler, nye møterom/pauseareal med tilhørende kjøkken på hvert plan fra 7.-11. etasje

Uke 28 2016 til uke 30 2017
 • 1.-6. etasje er i bruk under byggeperioden. Det bil ikke utføres støyende arbeider i perioden 09.00-15.00.
 • I perioden 11.07-11.08 tillates det støy gjennom hele virkedagen.
 • Bygningen skal være ryddig og tørr, men det vil bli noe støv i byggeperioden.
 • Brukerne som vanligvis holder til i etasjene, har flyttet til midlertidige lokaler på Ullevål stadion.
Marianne Rieber-Mohn
Domus Theologica Fakultetsbiblioteket i Domus Theologica bygges om til fleksibelt læringssenter Uke 6 til uke 31, 2017
 • Det vil bli noe støv og støy i byggeperioden.
 • Støyende boring blir lagt til tidsrommet mellom 07.00 og 09.00.
 • Noen parkeringsplasser brukes til å plassere avfallscontainere.
 • En avgrenset del av gårdsplassen brukes til rigging. Ny gangvei er etablert for fotgjengere.
Chandani Ratna-
weera
Georg Sverdrups hus Underetasjen bygges om  Uke 9 til uke 24, 2017
 • Det åpne publikumsarealet i underetasjen vil være avstengt mens arbeidet pågår. Samlingene i magasin er tilgjengelige.
 • Det vil bli noe støy fra arbeidene i underetasjen.
 • Særlig støyende arbeid vil bli forsøkt utført utenom bibliotekets åpningstider.
 • Det forventes ingen støvplager i 1. etasje.
Leif Jarle Haugen
Publisert 11. jan. 2017 15:08 - Sist endret 23. mai 2017 10:16