Driftsmeldinger fra Eiendomsavdelingen

Lurer du på hvorfor det bråker eller om vi planlegger arbeider der der du jobber?

Bygning/sted Prosjekt Oppstart Ferdig Kontaktperson

Frederiks gate 3

Rehabilitering av toaletter og etablering av ramper i korridor Uke 7, 2018 Uke 18, 2018 Anders Gulsrud
 • Det blir støy i forbindelse med riving, hulltaking og annet arbeid.
 • Det blir støv i forbindelse med riving og annet arbeid. Det gjøres tiltak for å redusere støvspredningen.
 • Det er satt opp midlertidig toalettbrakke i bakgården for brukerne.
 • 7 - 8 parkeringsplasser (inkludert alle ladeplasser) brukes til rigg.
 • Vi etablerer midlertidig plass for lading av elbil.
 • Matvarelageret i kjelleren må flyttes mens det etableres nye rørføringer til toalett.

Fysikkbygningen

Ombygging av etasjer Uke 14, 2018 Uke 5, 2019 Trygve Sogn

Eiendomsavdelingen skal i gang med å bygge om deler av Fysikkbygningen for å tilrettelegge lokaler for det nyetablerte Senter for fremragende utdanning (SFU) Centre for Computing in Science Education (CCSE).

Følgende lokaler skal bygges om:

 • 3. og 4. etasje og K1 kjeller i østfløy
 • 2. etasje i midtfløy

Arbeidet i østfløyens fjerde etasje og  K1 kjeller begynner i uke 14.
Arbeidet i 3. etasje østfløy og 2. etasje midtfløy starter i slutten av juni.

Konsekvenser:

 • Arealene som skal rehabiliteres vil være byggeplass og skal være utflyttet innen 23. mars 2018.
 • Av hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for brukere i andre deler av bygningen og omkringliggende bygninger forsøker vi å begrense støyende arbeid i kjernetiden.
 • Meget støyende arbeider skal utføres før 09.00 og etter 15.00.
 • Det vil forekomme støv.
 • Omkringliggende arealer skal sikres mot støv.

Georg Morgenstiernes hus

Fallsikring på tak og utspring Uke 44, 2017 Utsatt pga. frost. Gjennomføres så fort været tillater det. Dag Vargset
Det vil bli noe støy.

Harald Schjelderups hus: PSI

Ombygging for Psykologisk institutt Uke 2, 2018 Uke 23, 2018 Leif Jarle Haugen
 • Det vil bli noe støyende arbeider. Meget støyende arbeider vil bli lagt til før kl. 09.00
 • Støv vil begrenses til byggeområdet.
 • Arealene som blir bygget om og noen tilstøtende arealer må fraflyttes. Instituttet har informert sine brukere om hvilke arealer det gjelder.

Harald Schjelderups hus: Teknisk anlegg

Utbedring av teknisk anlegg Uke 15, 2018 Uke 30, 2018

Pål Fredrik Bugge

Åke Appelqvist

Eiendomsavdelingen skal i gang med utbedring av det tekniske anlegget for å forbedre inneklimaet i bygningen.

Konsekvenser

 • Det kan bli støy i korte perioder.
 • Det kan forekomme støv.

Harriet Holters hus

Bytting av lysarmaturer til LED-lysarmaturer Uke 46, 2017 Uke 22, 2018 Svein Venjum
 • Det blir noe støy
 • Det blir lite støv
 • Ferdigstillelse utsatt fra uke 51, 2017, til uke 22, 2018. For informasjon, ta kontakt med prosjektleder.
       

Kristian Ottosens hus

Ombygging av 2. etasje, deler av 1. etasje og skifting av fasade Uke 9, 2018 Uke 52, 2018 Leif Jarle Haugen
 • Gangbrua nærmest Georg Sverdrups hus (UB) bil være stengt.
 • Det vil være stillaser rundt hele bygningen.
 • Deler av parkeringen syd for Lucy Smiths hus må brukes som riggområde.
 • I perioder må området for varemottak benyttes av entreprenør.
 • Avsperret område kan utvides ved behov – uten forvarsel.
 • Første etasje vil være åpen.
 • Rømningsveier opprettholdes.
 • Vitusapotek og Akademika vil holde åpent som normalt.
 • Det vil bli støy, men de mest støyende arbeidene planlegges utført tidlig eller sent på dagen.
 • Det vil bli støv på byggeplassen, men byggeplassen er avstengt fra øvrige arealer. 

Kristine Bonnevies hus: Dyrestall

Utbedring av dyrestall Uke 7, 2018 Uke 22, 2018 Jon Helge Stensrud
 • Eiendomsavdelingen skal utbedre og oppgradere overflatene i dyrestallen, det elektriske anlegget og ventilasjonsanlegget.
 • Det vil bli noe støy.
 • Det vil bli noe støv, men man forsøker å holde det innenfor byggeområdet.
 • IBV (Institutt for biovitenskap) ivaretar behov rundt flytting/tilgjengelighet.

Kristine Bonnevies hus: SFF

Oppussing og tilrettelegging av areal for Senter for fremragende forskning Uke 8, 2018 Uke 25, 2018 Svein Venjum
 • Eiendomsavdelingen skal pusse opp og tilrettelegge areal for etablering av nytt Senter for fremragende forskning.
 • Det blir noe støy. Spesielt støyende arbeider utføres utenfor kjernetid.
 • Det blir støv, man forsøker å holde det innenfor byggeområdet.
 • Flytting er påkrevd. Dette er ivaretatt av Institutt for biovitenskap (IBV)

Lids hus

Ombygging av kjeller Uke 6, 2018 Uke 26, 2018 Thor Thomassen

Eiendomsavdelingen skal:

 • Bygge nytt mottaksrom for herbariet.
 • Oppgradere søndre del av kjelleren med kontorer for NHM, nytt lunsjrom, nye toaletter,  moppevask og lager for renholdsseksjonen.
 • Flytte bygningsdrifts garderobe og lager ut av bygningen.
 • Fjerne asbest og oppgradere overflatene.
 • Etablere eget ventilasjonsanlegg for de ombygde kjellerarealene, men dette avhenger av godkjenning fra myndighetene.
 • Sette inn ny belysning.
 • Bygge om lunsjrommet i 2. etasje etter at arbeidene i kjelleren er sluttført.

Konsekvenser:

 • Det må påregnes noe støy i byggeperioden. Entreprenøren vil forsøke å minimalisere støyen og legge støyende arbeider til tider som er til minst mulig sjenanse. Brukerne blir varslet ved særskilt støyende arbeider.
 • Det vil bli noe støv i områdene det arbeides i. Det blir satt inn midlertidig tettinger mot øvrig virksomhet i bygningen.
 • Ombyggingssonene er stengt i byggeperioden.
 • Noen ytterdører i kjelleren vil være stengt. Brukerne av bygningen informeres.
 • Flytting av mottaksrom for herbariet skjer i samarbeid med NHM.
 • Utvendig rigg. Dette settes opp i samråd med NHM.

  Medianfiguren 

  Rehabilitering og konservering 22. mars 2018 31. oktober 2018 Ulla Uberg

  Eiendomsavdelingen skal ta ned skulpuren Medianfiguren for rehabilitering og konservering. Arbeidet skal utføres på Nationalmuseet i København. Medianfiguren står ved betongveggen mot Pytagoras’ hage, ved Niels Henrik Abels hus.

  Det kan bli litt støy i forbindelse med demontering og remontering av skulpturen.

  Niels Henrik Abels hus: 6. – 12. etasje

  Rehabilitering av 6. – 12. etasje Uke 25, 2017 Uke 31, 2018 Sten-Are Harjo
  • Eiendomsavdelingen skal:

  • Totalrehabilitere 6. – 11. etasje.
  • Rehabilitere deler av 12. etasje.
  • Konsekvenser:

  • 6. til 12. etasje vil bli stengt og utilgjengelig for ansatte.
  • Det vil i perioder bli støyende arbeider i forbindelse med riving og bygging av vegger.
  • Det vil i perioder bli støyende arbeider i forbindelse med kjerneboring gjennom etasjer for fremføring av rør.
  • Det vil bli gjort tiltak for å redusere spredning av støv til et minimum.
  • Ventilasjonsanlegget for hele bygningen vil bli avslått i korte perioder – fortrinnsvis i ferier og utenom arbeidstid.
  • Byggearbeidet starter i uke 27, 2017.
  • Flytting fra gjeldende etasjer er i gang.
  • Entreprenør startet med rigg og klargjøring 21. juni 2017.

  Niels Henrik Abels hus: Utendørs

  Rehabilitering av trappa mellom Niels Henrik Abels hus og Sophus Lies auditorium Uke 34, 2017 Uke 23, 2018

  Jorun
  Hovind

  • Det vil bli noe støy.
  • Trappa holdes stengt i byggeperioden og i vintermånedene.
  • Arbeidene starter opp igjen våren 2018.

  Niels Treschows hus

  Ombygging av arkivlokaler i 2. etasje Uke 13, 2018 Uke 22, 2018 Leif Jarle Haugen

  Eiendomsavdelingen skal bygge om arkivlokaler i 2. etasje i Niels Treschows hus. Vi skal sette opp interne skillevegger og lage to døråpninger.

  Konsekvenser:

  • Under rivearbeidene i uke 13 vil det bli betydelig støy.
  • Deretter mindre støy frem til ferdigstilling.
  • Når vi skal lage døråpninger i murvegg vil det bli en del støv. Derfor setter vi opp sluser/telt i korridor.

  P. A. Munchs hus

  Montering av persiennebrytere Uke 17, 2018 Uke 22, 2018 Rune Greaker
  Frode Buraas
  Åke Appelqvist

  Eiendomsavdelingen skal montere nye motorer til de utvendige persiennene i 3. og 4. etasje. Samtidig monterer vi trådløse, innvendige brytere i alle kontorer og møterom. Vi skal også legge ny kurs til sikringsskapene og merke disse.

  Konsekvenser:

  • Det vil bli noe støy når vi borer, men kun noen få minutter per jobb.
  • Vi skal bruke lift til i forbindelse med det utvendige arbeidet. Den skal stå i Ivar Aasens hage på underlag som beskytter grunnen.

  Robert Colletts hus
  - Zoologisk museum

  Etablering av verksted og nye personalgarderbober Uke 18, 2018 Uke 26, 2018 Thor Thomassen

  Eiendomsavdelingen skal etablere nytt verksted og nye personalgarderober for Drifts- og vedlikeholdsavdelingen i rom 0006 (K2) i Robert Colletts hus

  Konsekvenser:

  • Det vil bli noe støy.
  • Det vil forekomme støv inne i byggesonen. Omkringliggende arealer skal sikres mot støv.
  • Det opprettes et lite riggområde utenfor Colletts hus.
  • Det vil bli noe varetransport i heis.

  Waldemar C. Brøggers hus

  Kjelleren rehabiliteres Uke 46, 2017 Uke 28, 2018 Thor Thomassen
  • Bygningen skal totalrehabiliteres og er stengt.
  • Bygningene rundt blir antagelig lite berørt av støy og støv.
  • Det blir inn- og utkjøring av masser i Botanisk hage mot nord i hele byggeperioden.
  • Det blir etablert riggområder langs bygningen.
  Publisert 8. mars 2018 15:26 - Sist endret 20. apr. 2018 16:11