Driftsmeldinger fra Eiendomsavdelingen

Lurer du på hvorfor det bråker eller om vi planlegger arbeider der der du jobber?

Bygning/sted Prosjekt Oppstart Ferdig Kontaktperson

Chateau Neuf

Planlagt strømstans – bygningen blir stengt 12. juli 2018 kl. 07.00 12. juli 2018 kl. 17.00 Gaute Juveth

Eiendomsavdelingen skal utføre nødvendig service og vedlikehold av sikringer på Chateau Neuf.

Konsekvenser:

 • Bygningen blir stengt.
 • Det er ikke mulig å hente noe mens bygningen er stengt.

Domus Academica (Urbygningen)

Planlagt strømstans – bygningen blir stengt

17. juli 2018 kl. 07.00 17. juli 2017 kl. 17.00 Gaute Juveth

Eiendomsavdelingen skal utføre nødvendig service og vedlikehold av sikringer i Domus Academica.

Konsekvenser:

 • Bygningen er stengt fra kl. 07.00 til kl. 17.00.
 • Det er ikke mulig å hente noe mens bygningen er stengt.

Domus Bibliotheca

Planlagt strømstans – bygningen blir stengt

16. juli 2018 kl. 07.00 16. juli 2018 kl. 17.00

Gaute Juveth

Eiendomsavdelingen skal utføre nødvendig service og vedlikehold av sikringer i Domus Bibliotheca.

Konsekvenser:

 • Bygningen blir stengt fra kl. 07.00 til kl. 17.00.
 • Det er ikke mulig å hente noe mens bygningen er stengt.
 • Remote Desktop blir utilgjengelig under strømbruddet. Følg rådene i e-posten fra fakultetet.

Domus Media: Planlagt strømbrudd

Planlagt strømstans – bygningen blir stengt

16. juli 2018 kl. 07.00 16. juli 2018 kl. 17.00

Gaute Juveth

Eiendomsavdelingen skal utføre nødvendig service og vedlikehold av sikringer i Domus Media.

Konsekvenser:

 • Bygningen blir stengt fra kl. 07.00 til kl. 17.00.
 • Det er ikke mulig å hente noe mens bygningen er stengt.
 • Remote Desktop blir utilgjengelig under strømbruddet. Følg rådene i e-posten fra fakultetet.

Domus Media – Universitetets aula

Rehabilitering av døren til Universitetets aula 7. mai 2018 10. august 2018

Ken Jansen

Åke Appelqvist

 • Aulatrappen vil ha noe redusert framkommelighet.
 • Det blir minimalt med støv og lite støy, da mye av arbeidet vil foregå på verkstedet.

Domus Media – Universitetets aula

Tilstandsvurdering av maleriene, del to 26. juni 2018 10. august 2018 Ulla Uberg

Eiendomsavdelingen skal kartlegge delaminering og fjerne overflateforurensning på maleriene i Universitetets Aula. Prosjektet i fjor omfattet bl.a. Historien og Alma Mater. I år skal resten av maleriene i sceneområdet tas. Prosjektet er et samarbeid med Konserveringsseksjonen ved Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH).

Konsekvenser:

 • Fremkommeligheten i trappehallen vil påvirkes noe ved inn- og utbæring av stillas.
 • Aulaen vil være stengt for publikum i denne perioden.

Domus Medica

Bygging og tilpassing av lokaler for to nye SFF-er 9. juli 2018 1. oktober 2018 John Helge Stensrud

Eiendomsavdelingen skal bygge om og tilpasse lokaler i forbindelse med to nye sentre for fremragende forskning: SFF Cancer Cell Reprogramming og SFF Chip platform for drug discovery.

Konsekvenser:

 • Det vil bli noe støy.
 • Det vil bli noe støv, men det gjøres tiltak for å begrense dette.
 • Intern flytting er avklart med instituttet.
 • Noen områder vil være avstengt i deler av byggeperioden.

Duehaugveien 6 og 8 (forskerboliger)

Planlagt strømstans 13. juli 2018 kl. 07.00 13. juli 2018 kl. 17.00 Gaute Juveth

Eiendomsavdelingen skal utføre nødvendig service og vedlikehold av sikringer i forskerboligene i Duehaugveien 8.

Konsekvenser:

 • Strømmen kobles ut leilighet for leilighet.
 • Forskerboligene kan benyttes av beboerne, men hver leilighet vil være uten strøm i en periode mens arbeidene i leiligheten pågår.

Eilert Sundts hus: Persienneservice

Service på persienner 2. juli 2018 7. juli 2018

Mesut Kasikci

Åke Appelqvist

Eiendomsavdelingen har bestilt service på persiennene i Eilert Sundts hus. Ødelagte persienner blir reparert.

Konsekvenser:

 • Det vil bli noe støy.
 • Persiennene kan bli overstyrt mens reparasjonene pågår.

Eilert Sundts hus: Utvidelse utendørs renovasjonspunkt

Utvidelse av renovasjonspunktet ved sykkelparkeringen/garasjen.  Uke 23, 2018 Uke 27, 2018

Mesut Kasikci

Åke Appelqvist

 • Det vil bli noe støy og støv.
 • Det vil bli litt mindre plass til parkering av sykler på denne parkeringen.

Frederikke

Rivingsarbeid i den gamle puben 18. juni 2018 25. juli 2018 Sten-Are Harjo

Eiendomsavdelingen skal rive det eksisterende inventaret i den gamle puben i Frederikke, og lokalene skal klargjøres for midlertidige kontorarbeidsplasser.

Konsekvenser:

 • Det vil bli noe støv i forbindelse med rivingen.
 • Det vil bli noe støy i denne fasen.
 • Det vil bli plassert avfallscontainere mellom Frederikke og Lucy Smiths hus.

Fysikkbygningen

Ombygging av etasjer Uke 14, 2018 Uke 5, 2019 Trygve Sogn

Eiendomsavdelingen skal i gang med å bygge om deler av Fysikkbygningen for å tilrettelegge lokaler for det nyetablerte Senter for fremragende utdanning (SFU) Centre for Computing in Science Education (CCSE).

Følgende lokaler skal bygges om:

 • 3. og 4. etasje og K1 kjeller i østfløy
 • 2. etasje i midtfløy

Arbeidet i østfløyens fjerde etasje og  K1 kjeller begynner i uke 14.
Arbeidet i 3. etasje østfløy og 2. etasje midtfløy starter i slutten av juni.

Konsekvenser:

 • Arealene som skal rehabiliteres vil være byggeplass og skal være utflyttet innen 23. mars 2018.
 • Av hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for brukere i andre deler av bygningen og omkringliggende bygninger forsøker vi å begrense støyende arbeid i kjernetiden.
 • Meget støyende arbeider skal utføres før 09.00 og etter 15.00.
 • Det vil forekomme støv.
 • Omkringliggende arealer skal sikres mot støv.

Geitmyrsveien 71

Ny forskningsklinikk ved Institutt for klinisk odontologi Uke 25, 2018 Uke 34, 2018 Svein Ellingson Venjum

Eiendomsavdelingen skal etablere en klinisk forskningsklinikk ved Institutt for klinisk odontologi.

Konsekvenser:

 • Det vil bli noe støy. Tidspunkt for spesielt støyende arbeider planlegges sammen med instituttet.
 • Det vil bli noe støv. Vi iverksetter tiltak som hindrer spredning.
 • Instituttet ivaretar behovet for flytting.
 • I byggeperioden vil det bli økt belastning i heis, korridorer og trapper til og fra 5. etasje.

Georg Morgenstiernes hus

Planlagt strømstans – bygningen blir stengt

13. juli 2018 kl. 07.00 13. juli 2018 kl. 17.00

Gaute Juveth

Eiendomsavdelingen skal utføre nødvendig service og vedlikehold av sikringer i Georg Morgenstiernes hus.

Konsekvenser:

 • Bygningen er stengt 13. juli fra kl. 07.00 til kl. 17.00.
 • Det er ikke mulig å hente noe mens bygningen er stengt.
 • Remote Desktop blir utilgjengelig under strømbruddet. Følg rådene i e-posten fra fakultetet.

Georg Sverdrups hus – Galleri Sverdrup

Tilpasse lokalene til LINK Uke 26, 2018 Uke 33, 2018 Leif J. Haugen

Eiendomsavdelingen skal tilpasse Galleri Sverdrup slik at det blir funksjonelt for LINK - Senter for læring og utdanning. Vi skal skifte ut himlingen og belysningen, samt tilpasse ventilasjonen.

Konsekvenser:

 • Det vil bli noe støy i forbindelse med montasjearbeider.
 • De støyende arbeidene skal ikke kollidere med arrangementer i bygningen.

Georg Sverdrups hus: Lekkasjesøk 

Lekkasjesøk på snøsmelteanlegget Uke 21, 2018 Uke 28, 2018 Ole Boger
Åke Appelqvist
 • Eiendomsavdelingen skal gjennomføre lekkasjesøk på snøsmelteanlegget
 • Dato for ferdigstillelse er forskjøvet på grunn av forsinkelser og ventetid på deler
 • Det vil bli noe støy på grunn av gravearbeider

Gymnastikkbygningen

Planlagt strømstans – bygningen blir stengt

17. juli 2018 kl. 07.00 17. juli 2018 kl. 17.00 Gaute Juveth

Eiendomsavdelingen skal utføre nødvendig service og vedlikehold av sikringer i Gymnastikkbygningen.

Konsekvenser:

 • Bygningen er stengt fra kl. 07.00 til kl. 17.00.
 • Det er ikke mulig å hente noe mens bygningen er stengt.

Harald Schjelderups hus

Utbedring av teknisk anlegg Uke 15, 2018 Uke 30, 2018

Pål Fredrik Bugge

Åke Appelqvist

Eiendomsavdelingen skal i gang med utbedring av det tekniske anlegget for å forbedre inneklimaet i bygningen.

Konsekvenser

 • Det kan bli støy i korte perioder.
 • Det kan forekomme støv.

Harriet Holters hus

Service på persienner 4. juli 2018 5. juli 2018

Mesut Kasikci

Åke Appelqvist

Eiendomsavdelingen har bestilt service på persiennene i Harriet Holters hus. Ødelagte persienner vil bli reparert.

Konsekvenser:

 • Det vil bli noe støy.
 • Persiennene kan bli overstyrt mens reparasjonene pågår.

Henrik Wergelands hus

Planlagt strømstans – bygningen blir stengt

9. juli 2018 kl. 07.00 11. juli 2018 kl. 17.00

Gaute Juveth

Eiendomsavdelingen skal utføre nødvendig service og vedlikehold av sikringer i Henrik Wergelands hus.

Konsekvenser:

 • Bygningen blir stengt 9. – 11. juli.
 • Det er ikke mulig å hente noe mens bygningen er stengt.
 • Remote Desktop blir utilgjengelig under strømbruddet. Følg rådene i e-posten fra fakultetet.

Historisk museum

Fasaderehabilitering 1. juni 2018 1. september 2019 Anders Gulsrud

Eiendomsavdelingen skal rehabilitere fasaden på Historisk museum. Prosjektet har som mål å reetablere klimaskall og holde vann ute av bygningens fasade. Dette innebærer blant annet omlegging/reparasjon av tak, rehabilitering/vedlikehold av vinduer og fuger samt reparasjon av sandsten og teglsten.

Konsekvenser:

 • Det vil bli noe støy i forbindelse med rehabilitering av vinduer og fuger og generell drift av byggeplass.
 • Det vil bli støvdannelse på utsiden av bygningens fasade. Innvendig forsøkes det minimalt med inngrep, men dersom det blir støv inne vil det bli godt håndtert.
 • Museet vil være åpent som normalt. Flytting av utstillinger og kontorer i bygningen håndteres løpende, ved evt. behov, i samarbeid med brukerne i bygget. Forsøkt minimert til et minimum.
 • Da hele bygningen blir kledd med stillas, og gjerde på utsiden av dette, vil det etableres tuneller for inn/utgang. Parkeringsplassen bak museet, mot Tullinløkka, vil være forbeholdt utførende entreprenør.

Kristen Nygaards hus

Tilkobling til fjernvarmenettet 16. juli 2018 10. september 2018 Arvid Susegg

Eiendomsavdelingen skal legge inn fjernvarme i Kristen Nygaards hus. Det graves grøft inn til bygget, fjernvarmerør legges via korridor, gjennom gulv og ned til teknisk rom i kjeller.

Konsekvenser:

 • Støy fra gravearbeider, kjerneboring og inn-/utsjauing fra teknisk rom.
 • Noe støv på påregnes.
 • Radiatorer blir uten varme i perioden.

Kristian Ottosens hus

Ombygging av 2. etasje, deler av 1. etasje og skifting av fasade Uke 9, 2018 Uke 52, 2018 Leif Jarle Haugen

SiO Helses lokaler i  2. etasje er i dårlig stand og midlertidig fraflyttet. For å oppgradere bygget til dagens standard, er det nødvendig å skifte fasader, endre planløsning, etablere ny heis og skifte alle tekniske anlegg.

I 1. etasje skal det gjennomføres ombygging i USITs lokaler og tidligere teknisk rom for minibank.

Konsekvenser:

 • Gangbrua nærmest Georg Sverdrups hus (UB) bil være stengt.
 • Det vil være stillaser rundt hele bygningen.
 • Deler av parkeringen syd for Lucy Smiths hus må brukes som riggområde.
 • I perioder må området for varemottak benyttes av entreprenør.
 • Avsperret område kan utvides ved behov – uten forvarsel.
 • Første etasje vil være åpen.
 • Rømningsveier opprettholdes.
 • Vitusapotek og Akademika vil holde åpent som normalt.
 • Det vil bli støy, men de mest støyende arbeidene planlegges utført tidlig eller sent på dagen.
 • Det vil bli støv på byggeplassen, men byggeplassen er avstengt fra øvrige arealer. 

Kristine Bonnevies hus: Kjeller og gårdsplass

Rørfornying av bunnledninger for spillvann 4. juni 2018 24. august 2018 Jan Erik Olsen

Konsekvenser:

 • Det vil bli noe kompressor- og motorstøy fra kjelleretasje og gårdsplass.
 • Det vil bli noe støv.
 • Noen toaletter stenges periodisk. Henvisning til andre nærliggende toaletter vil henges opp ved avstengt toalett.
 • Noen laboratorier stenges periodisk. Forhåndsvarsles og koordineres med brukerkontakt Kathrine Schou.
 • Lukt kan forekomme.

Lids hus: Ombygging av kjeller

Ombygging av kjeller Uke 6, 2018 Uke 35, 2018 Thor Thomassen

Eiendomsavdelingen skal:

 • Bygge nytt mottaksrom for herbariet.
 • Oppgradere søndre del av kjelleren med kontorer for NHM, nytt lunsjrom, nye toaletter,  moppevask og lager for renholdsseksjonen.
 • Flytte bygningsdrifts garderobe og lager ut av bygningen.
 • Fjerne asbest og oppgradere overflatene.
 • Etablere eget ventilasjonsanlegg for de ombygde kjellerarealene, men dette avhenger av godkjenning fra myndighetene.
 • Sette inn ny belysning.
 • Bygge om lunsjrommet i 2. etasje etter at arbeidene i kjelleren er sluttført.

Konsekvenser:

 • Det må påregnes noe støy i byggeperioden. Entreprenøren vil forsøke å minimalisere støyen og legge støyende arbeider til tider som er til minst mulig sjenanse. Brukerne blir varslet ved særskilt støyende arbeider.
 • Det vil bli noe støv i områdene det arbeides i. Det blir satt inn midlertidig tettinger mot øvrig virksomhet i bygningen.
 • Ombyggingssonene er stengt i byggeperioden.
 • Noen ytterdører i kjelleren vil være stengt. Brukerne av bygningen informeres.
 • Flytting av mottaksrom for herbariet skjer i samarbeid med NHM.
 • Utvendig rigg. Dette settes opp i samråd med NHM.

  Lids hus: Strømstans

  Planlagt strømstans – bygningen stengt 23. juli 2018 29. juli 2018 Gaute Juveth

  Eiendomsavdelingen skal skifte hovedfordeling i Lids hus. 

  Konsekvenser Lids hus:

  • Strømløst utenom kritiske anlegg, som adgangskontroll, brannanlegg og frysere som brukerne har meldt fra om. 
  • Bygningen er stengt.
  • Lids hus forsyner Tøyen hovedgård og Driftsbygningen med strøm. Det blir satt inn dieselaggregat for å forsyne disse bygningene.
  • Aggregatet blir plassert bak Lids hus. Det støyer lite.      

  Konsekvenser Tøyen Hovedgård og Driftsbygningen:

  • Forsynes med provisorisk strøm fra dieselaggregat mens hovedfordelingen skiftes ut. 
  • Det vil være en kort strømstans ved inn- og utkobling av aggregat. 
  • Brukere i bygningene er varslet.
  • Brukerne blir varslet på nytt i forkant av omkobling. 
  • Vi oppfordrer til å holde strømforbruket lavt i perioden arbeidet pågår.

  Lucy Smiths hus – 8. etasje

  Rehabilitering av toaletter 2. juli 2018 16. august 2018 Sten-Are Harjo

  Eiendomsavdelingen skal rehabilitere og bygge om toalettene i 8. etasje slik at de blir identiske med toalettene i 7. etasje.

  Konsekvenser:

  • Det blir en byggeplass, så det må påregnes en del støy da eksisterende toalett skal rives og nytt toalett skal etableres.
  • Det vil bli noe støv i forbindelse med rivingen, men entreprenøren vil holde dette til et minimum.
  • Toalettene i 8. etasje vil bli utilgjengelige i byggeperioden, så brukerne må benytte seg av toalettene i de andre etasjene.

  Medianfiguren 

  Rehabilitering og konservering 22. mars 2018 31. oktober 2018 Ulla Uberg

  Eiendomsavdelingen skal ta ned skulpuren Medianfiguren for rehabilitering og konservering. Arbeidet skal utføres på Nationalmuseet i København. Medianfiguren står ved betongveggen mot Pytagoras’ hage, ved Niels Henrik Abels hus.

  Det kan bli litt støy i forbindelse med demontering og remontering av skulpturen.

  NHM – Driftsbygningen

  Korte strømbrudd 23. juni 2018 29. juni 2018 Gaute Juveth

  Eiendomsavdelingen skal skifte hovedfordeling i Lids hus. Lids hus forsyner Tøyen hovedgård og Driftsbygningen med strøm. Det blir satt inn dieselaggregat for å forsyne disse bygningene.

  Konsekvenser:

  Det vil være en kort strømstans ved inn- og utkobling av aggregat. 
  Brukere i bygningene er varslet.
  Brukerne blir varslet på nytt i forkant av omkobling. 
  Vi oppfordrer til å holde strømforbruket lavt i perioden arbeidet pågår.

  Niels Henrik Abels hus: Persienneservice

  Service på persienner  25. juni 2018 30. juni 2018

  Mesut Kasikci

  Åke Appelqvist

  Eiendomsavdelingen har bestilt service på persiennene i Niels Henrik Abels hus. Ødelagte persienner blir reparert. 

  Konsekvenser:

  • Det vil bli noe støy.
  • Persiennene kan bli overstyrt mens reparasjonene pågår.

  Niels Henrik Abels hus: Planlagt strømbrudd

  Planlagt strømastans – bygningen blir stengt

  30. juli 2018 kl. 07.00 31. juli 2018 kl. 17.00

  Gaute Juveth

  Eiendomsavdelingen skal utføre nødvendig service og vedlikehold av sikringer i Niels Henrik Abels hus.

  Konsekvenser:

  • Bygningen blir stengt.
  • Det er ikke mulig å hente noe mens bygningen er stengt.
  • Remote Desktop blir utilgjengelig under strømbruddet. Følg rådene i e-posten fra fakultetet.

  Niels Henrik Abels hus – 6. – 12. etasje

  Rehabilitering av 6. – 12. etasje Uke 25, 2017 Uke 31, 2018 Sten-Are Harjo

  Eiendomsavdelingen skal:

  • Totalrehabilitere 6. – 11. etasje.
  • Rehabilitere deler av 12. etasje.

  Konsekvenser:

  • 6. til 12. etasje vil bli stengt og utilgjengelig for ansatte.
  • Det vil i perioder bli støyende arbeider i forbindelse med riving og bygging av vegger.
  • Det vil i perioder bli støyende arbeider i forbindelse med kjerneboring gjennom etasjer for fremføring av rør.
  • Det vil bli gjort tiltak for å redusere spredning av støv til et minimum.
  • Ventilasjonsanlegget for hele bygningen vil bli avslått i korte perioder – fortrinnsvis i ferier og utenom arbeidstid.
  • Byggearbeidet starter i uke 27, 2017.
  • Flytting fra gjeldende etasjer er i gang.
  • Entreprenør startet med rigg og klargjøring 21. juni 2017.

  Niels Treschows hus

  Planlagt strømstans – bygningen blir stengt 9. juli 2018 kl. 07.00 11. juli 2018 kl. 17.00

  Gaute Juveth

  Eiendomsavdelingen skal utføre nødvendig service og vedlikehold av sikringer i Niels Treschows hus..

  Konsekvenser:

  • Bygningen er stengt 9. – 11. juli.
  • Det er ikke mulig å hente noe mens bygningen er stengt.
  • Remote Desktop blir utilgjengelig under strømbruddet. Følg rådene i e-posten fra fakultetet.

  Ole-Johan Dahls hus: Fasadearbeid

  Prøveutbedring av deler av fasaden 15. august 2018 15. september 2018 Eivind Nygård

  Eiendomsavdelingen skal foreta prøveutbedring av deler av fasaden i Ole-Johan Dahls hus. Fasadeplater demonteres i et begrenset område, henholdsvis i nordvestre hjørne, etasje 2 - 5. Deretter utbedres underliggende konstruksjon, før fasadeplatene remonteres. Tiltaket innbefatter også vurdering av materialer og metode underveis. Arbeidet utføres i regi av Statsbygg.

  Konsekvenser:

  • Noe støy må påregnes i korte perioder i forbindelse med stillasarbeid, skjæring av lekter samt skruing med drill.
  • Alt arbeid foregår på utsiden av bygget, så det blir ikke behov for flytting.

  P.A. Munchs hus

  Planlagt strømstans – bygningen blir stengt 9. juli 2018 kl. 07.00 11. juli 2018 kl. 17.00

  Gaute Juveth

  Eiendomsavdelingen skal utføre nødvendig service og vedlikehold av sikringer i P.A Munchs hus.

  Konsekvenser:

  • Bygningen er stengt 9. – 11. juli.
  • Det er ikke mulig å hente noe mens bygningen er stengt.
  • Remote Desktop blir utilgjengelig under strømbruddet. Følg rådene i e-posten fra fakultetet.

  Professorboligen

  Planlagt strømstans – bygningen blir stengt

  16. juli 2018 kl. 07.00 16. juli kl. 17.00

  Gaute Juveth

  Eiendomsavdelingen skal utføre nødvendig service og vedlikehold av sikringer i Professorboligen. Bygningen holdes stengt 16. juli.

  Robert Colletts hus

  Etablering av verksted og nye personalgarderbober Uke 18, 2018 Uke 34, 2018 Thor Thomassen

  Eiendomsavdelingen skal etablere nytt verksted og nye personalgarderober for Drifts- og vedlikeholdsavdelingen i rom 0006 (K2) i Robert Colletts hus

  Konsekvenser:

  • Det vil bli noe støy.
  • Det vil forekomme støv inne i byggesonen. Omkringliggende arealer skal sikres mot støv.
  • Det opprettes et lite riggområde utenfor Colletts hus.
  • Det vil bli noe varetransport i heis.

  Sophus Lies auditorium

  Planlagt strømbrudd – bygningen blir stengt 30. juli 2018 kl. 07.00 31. juli 2018 kl. 17.00 Gaute Juveth

  Eiendomsavdelingen skal utføre nødvendig service og vedlikehold av sikringer i Sophus Lies auditorium.

  Konsekvenser:

  • Bygningen blir stengt 30. – 31. juli.
  • Det er ikke mulig å hente noe mens bygningen er stengt.

  Tøyen hovedgård

  Korte strømbrudd 23. juli 2018 29. juli 2018 Gaute Juveth

  Eiendomsavdelingen skal skifte hovedfordeling i Lids hus. Lids hus forsyner Tøyen hovedgård og Driftsbygningen med strøm. Det blir satt inn dieselaggregat for å forsyne disse bygningene.

  Konsekvenser:

  • Det vil være en kort strømstans ved inn- og utkobling av aggregat. 
  • Brukere i bygningene er varslet.
  • Brukerne blir varslet på nytt i forkant av omkobling. 
  • Vi oppfordrer til å holde strømforbruket lavt i perioden arbeidet pågår.

  Vilhelm Bjerknes' hus: Persienneservice

  Service på persienner 4. juli 2018 6. juli 2018

  Mesut Kasikci
  Åke Appelqvist

  Eiendomsavdelingen har bestilt service på persiennene i Vilhelm Bjerknes’ hus. Ødelagte persienner vil bli reparert.

  Konsekvenser:

  • Det vil bli noe støy.
  • Persiennene kan bli overstyrt mens reparasjonene pågår.

  Vilhelm Bjerknes' hus: Planlagt strømbrudd

  Planlagt strømbrudd – bygningen blir stengt

  30. juli 2018 kl. 07.00 31. juli 2018 kl. 17.00

  Gaute Juveth

  Eiendomsavdelingen skal utføre nødvendig service og vedlikehold av sikringer i Vilhelm Bjerknes' hus.

  Konsekvenser:

  • Bygningen blir stengt 30. – 31. juli.
  • Det er ikke mulig å hente noe mens bygningen er stengt.
  • Remote Desktop blir utilgjengelig under strømbruddet. Følg rådene i e-posten fra fakultetet.

  Waldemar C. Brøggers hus

  Kjelleren rehabiliteres Uke 46, 2017 Uke 34, 2018 Thor ThomassenThor Thomassen
  • Bygningen skal totalrehabiliteres og er stengt.
  • Bygningene rundt blir antagelig lite berørt av støy og støv.
  • Det blir inn- og utkjøring av masser i Botanisk hage mot nord i hele byggeperioden.
  • Det blir etablert riggområder langs bygningen
  Publisert 8. mars 2018 15:26 - Sist endret 6. juli 2018 14:21