Hvor bygger vi nå?

Se oversikt over byggearbeider som pågår akkurat nå, og arbeider som snart blir satt i gang.

Bygning/sted Prosjekt Periode Konsekvenser i byggeperioden Kontakt
Sorter tabellen ved å klikke på en kolonnetittel, for eksempel "Bygning/sted"
Domus Media Tilstandsvurdering og rens av aulamaleriene Uke 26 - uke 32, 2017
 • Det skal settes opp stillas i aulaen.
 • Det kan bli noe støy når stillasene fraktes inn og ut av aulaen.
Ulla Uberg
Georg Sverdrups hus (UB) Rens av Kjell Torrisets utsmykning Uke 30 - uke 31, 2017
 • Arbeidet utføres fra sakselift.
 • Det vil bli minimal støy i forbindelse med bruk av lift og museumsstøvsuger.
 • Det blir ikke behov for flytting.
Ulla Uberg
Niels Henrik Abels hus Rehabilitering av 6. – 12. etasje Uke 25, 2017 - uke 31, 2018
 • 6. – 11. etasje skal totalrehabiliteres.
 • Deler av 12. etasje skal også rehabiliteres.
 • 6. til 12. etasje vil bli stengt og utilgjengelig for ansatte.
 • Det vil i perioder bli støyende arbeider i forbindelse med riving og bygging av vegger.
 • Det vil i perioder bli støyende arbeider i forbindelse med kjerneboring gjennom etasjer for fremføring av rør.
 • Det vil bli gjort tiltak for å redusere spredning av støv til et minimum.
 • Ventilasjonsanlegget for hele bygget vil bli avslått i korte perioder – fortrinnsvis i ferier og utenom arbeidstid.
 • Byggearbeidet starter i uke 27, 2017.
 • Flytting fra gjeldende etasjer er i gang.
 • Entreprenør startet med rigg og klargjøring 21. juni 2017.
Sten-Are Harjo
Kjemibygningen Nye ventilasjonstårn Uke 35 - uke 41, 2017
 • Eiendomsavdelingen skal sette opp to nye ventilasjonstårn ved den østvendte fasaden av Kjemibygningen.

 • Arbeidene foregår utendørs.

 • Det vil bli i noe maskinstøy ved graving og bortkjøring av grus.

Trygve Sogn
Observatoriet Rehabilitering av uteområdene Uke 28 - uke 24, 2017
 • Eiendomsavdelingen skal rehabilitere uteområdene ved Observatoriet.
 • Grusdekket skal skiftes ut. 
 • Det skal settes opp et flettverksgjerde langs hekk.
 • Trappa fra plen opp mot stallen skal oppgraderes.
 • Vi skal utføre terrengarbeider.
 • Det må påregnes støy og noe støv i perioden arbeidene pågår.

Jorun Hovind

Martin Wynn

Frederikke Rehabiliteringen av toalettene i Frederikke Uke 25 - uke 41, 2017
 • Eiendomsavdelingen skal rehabilitere toalettene i 1. etasje i Frederikke.
 • Karrieresenteret flytter til Kristian Ottosens hus.
 • Vi vil lage en passasje til Wax on Wax offs lokaler og Karrieresenterets gamle lokaler.
 • Det vil bli mye støy i forbindelse med riving og pigging av gulv. Forventet varighet på rivingen er ca tre uker.
 • Vi vil forsøke å redusere støv til et minimum.
 • Toalettbesøkende henvises til publikumstoaletter i Vilhelm Bjerknes’ hus.
Sten-Are Harjo
Geitmyrsveien 71 Oppgradering av kantinekjøkken Uke 25 - 34, 2017
 • Eiendomsavdelingen skal oppgradere kantinekjøkken og tilhørende rom i Geitmyrsveien 71, mellombygget, Det odontologiske fakultet.
 • Kantinedrift og deler av sittearealet i kantinen vil være stengt i byggeperioden.
 • SiO er involvert og flytter bort det som er nødvendig.
 • Det kan bli litt støy.
 • Det vil være minimalt med støv i arealene brukerne har tilgang til.
Svein Venjum
Henrik Wergelands hus Bygging av testrom for MultiLing Uke 25 - 39, 2017
 • Eiendomsavdelingen skal bygge testrom for MultiLing i deler av tidligere språklab 117. Språklab beholdes og utvides inn i lesesal.
 • Språklab 117 vil være stengt frem til medio september 2017.
 • Noe støy må påregnes.
 • Tunge og meget støyende arbeider vil bli utført før kl 09.00 eller etter 15.00
 • Det vil forekomme støv i forbindelse med hulltaking for nye dører i teglvegger mot korridor.
 • Byggeområdet forøvrig vil bli avgrenset fra øvrige arealer.
 • Noe støv i forbindelse med inn- og uttransport av materialer.
Leif Jarle Haugen
P. A. Munchs hus Ombygging av lokalene til IKOS i 3. etasje vest Uke 25 - 39, 2017
 • Det skal etableres nye kontorarbeidsplasser.
 • Byggearbeidene vil starte med avgrensing av ombyggingssone mot lesesal og dermed isoleres byggeområdet mot tilstøtende arealer.
 • Det vil kunne bli litt støy, men ingen "tunge" arbeider i forbindelse med hulltaking i betong o.l.Området er avgrenset fra andre bruksområder, men det kan bli noe støv i forbindelse med inn- og uttransport av materialer.
Leif Jarle Haugen
Eilert Sundts hus, Harriet Holters hus og Nils Henrik Abels hus Service på utvendige persienner Uke 24, 2017
 • Litt støy
Mesut Kasikci
Helga Engs hus Oppgradering av Helga spiseri Uke 24 - 32, 2017
 • Kantinen er stengt i byggeperioden.
 • Det vil bli litt støy. Eventuelle kontinuerlig støyende arbeider foregår utenom kjernetiden.
 • Fremdriften er koordinert med bygningens brukere og arrangementsplan.
 • Det vil bli noe støv i et avgrenset område av kantinen. Kantinen rengjøres ved endt byggeprosjekt.
Trygve Sogn
Domus Bibliotheca Ombygging av skrankeområde Uke 24 - 31, 2017
 • Biblioteket holdes stengt i byggeperioden.
 • Det vil bli litt støy. Eventuelle kontinuerlig støyende arbeider foregår utenom kjernetiden.
 • Støv vil begrenses til et avgrenset område i biblioteket, som skal rengjøres etter byggeprosjektets slutt.
 • Materialer vil bli fraktet gjennom hovedinngangsdørene. Vi ber forbipasserende om å utøve forsiktighet når de passerer arbeidere som bærer materialer inn og ut.
Marianne Rieber-Mohn
Fyrhus i Niels Henrik Abels hus Demontering og bortkjøring av gamle fyrkjeler, oljetanker, elektrokjeler og tilhørende utstyr. Rommet klargjøres for fremtidig bruk. Uke 8 - 33, 2017
 • Ny ferdigstillelse er satt til 15. august.
 • Det vil bli noe støy.
 • Det vil bli noe støv, men vi forsøker å begrense det til arbeidsområdet.
 • Bortkjøring vil foregå fra utgang i kjelleretasje – mot Moltke Moes vei.
 • Riggplass for containere og utstyr er plassert sånn at mulighet for varelevering opprettholdes.
John Helge Stensrud
Niels Treschows hus
(HF)
Rehabilitering av 7. – 12. etasje:

Lysere og luftigere lokaler, nye møterom/pauseareal med tilhørende kjøkken på hvert plan fra 7. til 11. etasje.

Uke 28 2016 til uke 30, 2017
 • 1.-6. etasje er i bruk under byggeperioden. Det bil ikke utføres støyende arbeider i perioden 09.00-15.00.
 • I perioden 11.07-11.08 tillates det støy gjennom hele virkedagen.
 • Bygningen skal være ryddig og tørr, men det vil bli noe støv i byggeperioden.
 • Brukerne som vanligvis holder til i etasjene, har flyttet til midlertidige lokaler på Ullevål stadion.
Marianne Rieber-Mohn
Domus Theologica Fakultetsbiblioteket i Domus Theologica bygges om til fleksibelt læringssenter Uke 6 til uke 31, 2017
 • Det vil bli noe støv og støy i byggeperioden.
 • Støyende boring blir lagt til tidsrommet mellom 07.00 og 09.00.
 • Noen parkeringsplasser brukes til å plassere avfallscontainere.
 • En avgrenset del av gårdsplassen brukes til rigging. Ny gangvei er etablert for fotgjengere.
Chandani Ratna-
weera
Georg Sverdrups hus Underetasjen bygges om  Uke 9 til uke 40, 2017
 • Det åpne publikumsarealet i underetasjen vil være avstengt mens arbeidet pågår. Samlingene i magasin er tilgjengelige.
 • Det vil bli noe støy fra arbeidene i underetasjen.
 • Særlig støyende arbeid vil bli forsøkt utført utenom bibliotekets åpningstider.
 • Det forventes ingen støvplager i 1. etasje.
 • Bygningsarbeidet er forventet ferdig i uke 26.
 • Det blir levering og montasje av innredning etter ferien.
 • Antas ferdig møblert og tatt i bruk i uke 40.
Leif Jarle Haugen
Publisert 11. jan. 2017 15:08 - Sist endret 28. juni 2017 13:09