Hvor bygger vi nå?

Se oversikt over byggearbeider som pågår akkurat nå, og arbeider som snart blir satt i gang.

Bygning/sted Prosjekt Periode Konsekvenser i byggeperioden Kontakt
Sorter tabellen ved å klikke på en kolonnetittel, for eksempel "Bygning/sted"
Plenen utenfor Georg Sverdrups hus (UB) Støpe fundament for skulptur Uke 16, 2017
 • Arbeidene utføres utendørs og vil ikke skape noe støy.

 • Framkommeligheten utenfor UB vil ikke bli minsket.

Ulla
Uberg
Vikingskipshuset Midlertidige brakker for kiosk og oppbevaring av personlige eiendeler Uke 13 til uke 19, 2017
 • Særskilt støyende arbeider vil ikke utføres mellom kl 9-15.
 • Plenen og sittegruppene ved kiosken vil bli inngjerdet i deler av byggeperioden.
 • Deler av gangveien fra bussparkeringsplassen til hovedinngangen vil bli stengt i deler av byggeperioden.
Svein
Venjum
ZEB-bygningen Bytte ut taket i det tekniske rommet i 4. etasje Uke 9 til uke 17, 2017
 • Parkeringsplassen mot Fysikkbygningen vil bli sperret store deler av byggeperioden.

 • Det kan bli noe støy i byggeperioden.

 • Det er ingen behov for flytting av kontor- og arbeidsplasser.

Morten Johansen
Fyrhus i Niels Henrik Abels hus Demontering og bortkjøring av gamle fyrkjeler, oljetanker, elektrokjeler og tilhørende utstyr. Rommet klargjøres for fremtidig bruk. Uke 8 - 21, 2017
 • Det vil bli noe støy.
 • Det vil bli noe støv, men vi forsøker å begrense det til arbeidsområdet.
 • Bortkjøring vil foregå fra utgang i kjelleretasje – mot Moltke Moes vei.
 • Riggplass for containere og utstyr er plassert sånn at mulighet for varelevering opprettholdes.
John Helge Stensrud
Parkeringsplassen mellom Fysikkbygningen og Farmasibygningen (MN og HF) Installering av ti ladestasjoner for elbiler Uke 4 til uke 13, 2017
 • Arbeidet med installering er fullført
 • Ladestasjonene er plassert, men ikke satt i drift
 • Parkeringsplassene er tilgjengelige
Tore Knutsen
Niels Treschows hus
(HF)
Rehabilitering av 7.-12. etasje:

Lysere og luftigere lokaler, nye møterom/pauseareal med tilhørende kjøkken på hvert plan fra 7.-11. etasje

Uke 28 2016 til uke 30 2017
 • 1.-6. etasje er i bruk under byggeperioden. Det bil ikke utføres støyende arbeider i perioden 09.00-15.00.
 • I perioden 11.07-11.08 tillates det støy gjennom hele virkedagen.
 • Bygningen skal være ryddig og tørr, men det vil bli noe støv i byggeperioden.
 • Brukerne som vanligvis holder til i etasjene, har flyttet til midlertidige lokaler på Ullevål stadion.
Marianne Rieber-Mohn
Domus Theologica Fakultetsbiblioteket i Domus Theologica bygges om til fleksibelt læringssenter Uke 6 til uke 31, 2017
 • Det vil bli noe støv og støy i byggeperioden.
 • Støyende boring blir lagt til tidsrommet mellom 07.00 og 09.00.
 • Noen parkeringsplasser brukes til å plassere avfallscontainere.
 • En avgrenset del av gårdsplassen brukes til rigging. Ny gangvei er etablert for fotgjengere.
Chandani Ratna-
weera
Georg Sverdrups hus Underetasjen bygges om  Uke 9 til uke 24, 2017
 • Det åpne publikumsarealet i underetasjen vil være avstengt mens arbeidet pågår. Samlingene i magasin er tilgjengelige.
 • Det vil bli noe støy fra arbeidene i underetasjen.
 • Særlig støyende arbeid vil bli forsøkt utført utenom bibliotekets åpningstider.
 • Det forventes ingen støvplager i 1. etasje.
Leif Jarle Haugen
Publisert 11. jan. 2017 15:08 - Sist endret 6. apr. 2017 12:08