Reparasjon av skader

Ring 22 85 66 66 ved alvorlige skader.

Alvorlige skader

 • Eiendomsavdelingen utfører skadebegrensende tiltak hele døgnet.
 • Responstid: 15 minutter

Alvorlige skader kan være:

 • noen sitter fast i heisen
 • inngangsdør er skadet eller vindu knust
 • elementer faller ned fra fasade
 • vannlekkasjer eller oversvømmelse i bygning
 • større eller kritiske strømbrudd
 • større eller kritiske feil på annen infrastruktur

Andre skader

Meld inn andre skader på Eiendomstjenester.

 • Responstid: innen to virkedager
 • Utbedring utføres normalt innenfor arbeidstid 07.00 – 15.00.

Meldes ikke inn:

 • Skader som besøkende har påført lokalene.
 • Skader på kjøkkeninventar og vitenskapelig utstyr.

Meld fra om skader, mangler og behov

Du kan melde inn behov som gjelder daglig drift, renhold, uteområder, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

Driftsmeldinger

Lurer du på hvorfor det bråker?
Se oversikt over pågående og planlagt arbeider.