Ansvarsmatrise

Ansvarmatrisen viser fordeling av ansvar og kostnad for de ulike drifts- og vedlikeholdsoppgavene.