Ansvarsmatrise for driftsoppgaver

Når er driftsoppgavene Eiendomsavdelingens/driftsområdenes ansvar, og når er de brukernes ansvar?

Se også ansvarsmatrise for vedlikeholdsoppgaver.

DRIFT  

 Eiendomsavdelingens
ansvar og kostnad  

 Brukers
ansvar og kostnad 

Drift og service  

 

 

Ansvar for produksjon/kopiering av nøkler m.m

 X

 

Branndokumentasjon

 X

 

Flagg og flagging på offentlige flaggdager og andre dager, konf. eget flaggnotat

 X

 

Flytting av inventar og utstyr

 X

 

Godkjenning av lån/utleie av UiOs lokaler

 X

 

Innvendige grøntanlegg og planter i fellesarealer

 X

 

Juletrær innvendig/utvendig

 X

 

Klagesaker ved feilparkering

 X

 

Laboratoriefrakker for klinisk virksomhet (OD og Med.)

 X

 

Låsing, sikkerhetsrutiner

 X

 

Merking av bygningstekniske anlegg iht. forskrifter

 X

 

Montering av inventar og utstyr

 

 X

Oppdatering av navneplater

 

 X

Pakking/tømming av hyller i forbindelse med flytting

 

 X

Postdistribusjon/budtjeneste

 X

 

Reservasjon av lokaler i FinnRom

 

 X

Skilting, navneplater, anvisningstavler

 X

 

Tildeling av nøkler til brukere

 

 X

Tilstelninger i forbindelse med disputaser etc.

 

 X

Transport og tømming av beholdere for destruksjon
av dokumenter ihht. personvern

 X

 

Tømming av makuleringsmaskiner

 

 X

Vakthold i forbindelse med arrangementer vurderes i samarbeid med bruker

 X

 X

Vakthold, faste avtaler

 X

 

Elektro- og teletekniske anlegg  

   

Adgangskontroll, opplegg og utstyr for skallsikring inntil 4 m opp på yttervegg

 X

 

Audiovisuelt utstyr

 

 X

Automatiske porter og døråpnere

 X

 

Brannalarm/nødlys, brannslukningsutstyr

 X

 

Heiser, alarm og assistanse ved driftsstans

 X

 

Installasjon av kortlesere, alarmanlegg etter brukers ønske

 

 X

Installasjon av telefon, antenneanlegg og data

 

 X –
gjennom USIT

Lysarmaturer, faste installasjoner

 X

 

Nøkler og nøkkelkort

 X

 

Sentral driftskontrollanlegg (SD-anlegg)

 X

 

Energi  

 

 

Lamper installert av brukere

 

 X

Lysstoffrør, lyspærer o.l. i fellesarealer/-områder

 X

 

Løse varmeovner OBS!: Krever tillatelse fra TA

 

 X

Skifting av lysstoffrør, lyspærer

 X

 

Strøm/varme i egne lokaler

 X

 

Strøm/varme i fellesarealer/fellesanlegg

 X

 

Renhold/renovasjon  

 

 

Daglig tradisjonelt renhold

 X

 

Ekstra renhold pga. arrangementer, fester m.m

 X -behovet

 X - kostnaden

Fasader

 X

 

Innvendig periodisk renhold inkludert vinduerutvendig og innvendig, glass, overlys,røykluker etc.

 X

 

Innvendig renhold inkludert vinduer ogpersienner

 X

 

Kanaler og sjakter (innvendig)

 X

 

Kasting i og transport til oppsattcontainer

 

 X

Kopper, glass, m.m. på auditorier, lesesaler etc.

 

 X

Magasiner, bokhyller

 

 X

Oppsett, bestilling og transportav container til avfallsanlegg

 X

 

Renholdsartikler i fellesarealer

 X

 

Sanitærartikler

 X

 

Sentralanlegg for støvsuging

 X

 

Sortering/deklarasjonspapir for spesial avfall m.m.

 

 X

Tekniske rom

 X

 

Tømming av gjenvinningsesker (papir) i oppsatt container i bygningene

 

 X

Tømming av søppelbøtter på kontorer

 X

 

Utomhusanlegg (ikke Tøyenparken)  

 

 

Gressklipping/gartnerarbeider

 X

 

Kosting/rengjøring av veier og plasser

 X

 

Merking av parkeringsplasser o.l.

 X

 

Planter i beholdere/kasser/potter utplassert av Parkanlegget

 X

 

Snøbrøyting, strøing

 X

 

Utvendige papirkurver/askebegre, anskaffelse og tømming

 X

 

VVS-tekniske anlegg  

 

 

Fyringsanlegg, oljetanker etc.

 X

 

Gass og trykkluft for drift av bygningenstekniske anlegg og sentrale anlegg

 X

 

Gass og trykkluftsanlegg lokalt, tilknyttet faglig virksomhet

 

 X

Kjøling som skyldes brukerbehov, EDB-anlegg, kjøle-/fryserom (alt unntatt komfort)

 

 X

Luftbehandlingsutstyr, løst utstyr avbrukerhensyn

 

 X

Spesialutstyr/-innredning, avtrekkskap installertfor eller av bruker

 

 X

Ventilasjonsaggregater, kjøleanlegg og filtre knyttet til kontordrift (eksisterende)

 X

 

 

Publisert 30. juli 2014 13:34 - Sist endret 8. sep. 2014 09:22