Ansvarsmatrise vedlikehold

Eiendomsavdelingen utfører det meste av vedlikeholdsarbeidet for enhetene. Noen ganger er vedlikeholdsoppgavene enhetens eget ansvar. Hvem har ansvaret når?

Se også ansvarsmatrise for driftsoppgaver.

VEDLIKEHOLD  

Eiendomsavdelingens
ansvar og kostnad

 Bruker ansvar
og kostnad

Bygning  

 

 

Bærende konstruksjoner

 X

 

Dørlåser/-beslag

 X

 

Glasspartier, dører m.m.

 X

 

Gulv og overflater

 X

 

Himlinger og overflater

 X

 

induer, dører etc., synlige overflater inne

 X

 

Innervegger, innvendige kledninger ogoverflater

 X

 

Innvendige persienner, rullegardiner, blending

 X

 

Ruter, skader som ikke skyldes brukers ansvar

 X

 

Ruter, skader som skyldes bruker uaktsomhet

 Utfører

 Betaler

Spesialinnredning, brukerutstyr

 informeres

 X

Taktekking, beslag, renner og nedløp

 X

 

Trapper innvendig

 X

 

Trapper utvendig

 X

 

Utvendige persienner og markiser

 X

 

Vinduer, dører etc., synlige overflater ute

 X

 

Yttervegger, utvendig kledninger og overflater

 X

 

Diverse  

 

 

 Avfall (kverner, komprimatorer)

 X

 

 Belysningsutstyr, fastmontert allmenn belysning

 X

 

 Belysningsutstyr, løs tilleggsbelysning

 

 X

Brannvern i egne lokaler i henhold til branninstruks

 

 X

 Diverse tekniske anlegg

 

 

 Elektro

 

 

 El-tavler og -kursopplegg

 X

 

 Gassanlegg, sentralen

 X

 

 Heiser

 X

 

Hærverk og innbrudd, skader innvendig

 X

 

Hærverk og innbrudd, skader på møbler/utstyr

 

X

Hærverk og innbrudd, skader utvendig

 X

 

Internkontrollrutiner i egne lokaler

 

X

 Luftbehandlingsutstyr, løst utstyr avbrukerhensyn

 

 X

 Løfteramper/-innretninger

 X

 

 Løse varmeovner OBS!: Krever tillatelse fra EA

 

 X

 Mobile gassflasker for brukere

 

 X

 Nødlys

 X

 

 Reservekraft, nødstrømanlegg

 X

 

Skilting, navneplater, anvisningstavler

 X

 

Spesialinnredning/inventar installert for ellerav bruker,
herunder kantine/kjøkkenutstyr,avtrekkskap etc., vitenskapelige utstyr

 

X

 Tilfluktsromutstyr

 X

 

 Varmekabler

 X

 

 Varmeovner, fastmonterte panelovner

 X

 

 Ventilasjonsanlegg, kanaler, ventiler

 X

 

 Gass/trykkluft  

 

 

 Gass og trykkluft for drift av bygningenstekniske anlegg og sentrale anlegg

 X

 

 Gass og trykkluftsanlegg lokalt, tilknyttet faglig virksomhet

 

 X

 Kjøle-/fryserom

 X

 

 Kjøleanlegg

 

 

 Kjøling,  fast  eksisterende

 X

 

 Kjøling,  spesiell . Brukerutstyr, datarom m.v.

 

 X

 Sanitær  

 

 

 Armaturer, tappekraner o.l. ( sluttutstyr )

 X

 

 Bunnledninger

 X

 

 Hydroforanlegg

 X

 

 Kloakk og spillvannspumper

 X

 

 Ledningsnett

 X

 

 Sentrale varmtvannsberedere

 X

 

 Speil

 X

 

 Utstyr, herunder servanter, wc etc.

 X

 

 Svakstrømsanlegg/tele  

 

 

 Adgangskontroll/overvåkning

 X

 

 Audiovisuelt utstyr

 

 X

 Automatiske porter og døråpnere

 X

 

 Kursopplegg og utstyr for brannalarm

 X

 

 Kursopplegg og utstyr for tyverialarm

 X

 

 Nøkler og nøkkelkort

 X

 

 Sentral driftskontroll (SD-anlegg)

 X

 

 Telefon, antenneanlegg og data

 

 X

 Utomhusanlegg  

   

 Botanisk hage

 

 X

 Sykkelstativ

 X

 

 Universitetshagen

 X

 

 Veier og plasser

 X

 

 Varme  

 

 

 Armaturer, utstyr, radiatorer m.m.

 X

 

 Fjernvarme, oljetanker, el.kjel etc.

 X

 

 Ledningsnett

 X

 

 

Publisert 30. juli 2014 13:34 - Sist endret 8. sep. 2014 09:21