Skjøtsel av UiOs uteområder

Parkarealene til UiO er totalt ca 400.000 m2. Daglig ferdes ca 30.000 i utearealene, tilsvarende en middels stor norsk by.  Her kan du lese om hvordan områdene skjøttes, til glede for deg som studerer og arbeider ved Universitetet i Oslo.

  • Skjøtsel og vedlikehold av UiOs uteområdene sørger for at plasser, veier og gangarealer er framkommelige og godt vedlikeholdt. Det jobbes for universell utforming og god tilgjengelighet. Om vinteren skal det alltid være  brøytet og strødd, og gjennom året holdes områdene ryddige og rene med daglig tømming og plukking av søppel.
  • UiOs utomhusanlegg er kjennetegnet av høy kvalitet i materialer og utførelse. Jevnlig vedlikehold er påkrevet for å opprettholde standarden. Vedlikeholdet omfatter rehabilitering av trapper, belegningsarealer, støttemurer, smijernsgjerder, kummer og avløp.
  • UiOs parkanlegg representerer en del av Oslo bys kulturhistorie. Universitetshagen i Karl Johans gate er fredet, og deler av parkområdene på Blindern får også vernestatus. I takt med oppføring av ny bygningsmasse etableres også nye utomhusområder, senest ved Ole-Johan Dahls hus og Domus Medica.
  • Det vektlegges miljøvennlig drift og gjenbruk ved UiO. Brostein fra Chateau Neuf ble for eksempel gjenbrukt i gårdsrommet til Domus Media, og hekker fra universitetsplassen i sentrum ble replantet på Blindern.
  • Gartnerne ved UiO har høy faglig kompetanse, og det drives kontinuerlig utvikling av metodikk og rutiner. Ukentlig klippes ca 100.000 m2 bruksplener til ca 5cm klippehøyde. I noen områder effektiviseres grasklippingen ved bruk av robotklippere. Rundt tre- og buskgrupper får graset vokse som engarealer. Det er skånsomt for trærne og bidrar til biologisk mangfold. UiOs trepleiere sørger for fagmessig beskjæring, sikring og stell av UiOs ca 1600 trær.
  • Komposisjon og design av årlige løk- og sommerblomstplantinger gjøres av EAs egne gartnere, og målet er å glede og overraske alle som ferdes i områdene.
  • UiOs parkansatte jobber under mottoet «Inspirere til kunnskap», med mål om at grønne og frodige omgivelser skal bidra til velvære og innby til aktivitet.
Publisert 30. juli 2014 13:34 - Sist endret 17. juni 2016 13:55