print logo

Driftsmeldinger fra IT

Publisert 27. aug. 2015 11:50

LDAP-forespørsler mellom 11:30 og 11:44 kunne henge opp til ett minutt.  Så tjenster som bruker LDAP kan ha fått litt hikke i den perioden.

(Grunnen var at vi brukte en måte å rekonfigurere som vi tydelgivis ikke bør bruke igjen.)

Hallvard Furuseth, KIA, USIT

Publisert 26. aug. 2015 21:28

Vi har tilsvarende problemer onsdag 26. august som vi hadde mandag. Problemene oppstod rett før kl. 21 og det er nå ca. 1200 av totalt 1800 brukere som har oppkoblet hjemme- og fellesområder som har problemer.

Antallet brukere med problemer vil bli færre og færre utover kvelden og natta, men vi har per nå dessverre ikke noen tiltak for å fikse problemene raskere.

Vi oppdaterer driftsmeldingen her i morgen tidlig med ferske tall på brukere med problemer, men anbefaller folk å forsøke å logge ut og inn igjen hvis de sliter med hjemme- og/eller fellesområder. Som alternativ løsning mens problemene pågår vil \\hjemme.uio.no\<brukernavn> fungere.

Oppdatgering torsdag 27. august kl. 06:00: Det er siden for over en time siden ingen brukere som ikke har korrekt mapping, dvs. at det skal fungere for alle brukere ev. med en ut- og innlogging.

Publisert 24. aug. 2015 12:25

Vi har for tiden problemer med hjemmeområder og fellesområder på Kant, Hume, lh-evs, app-evs, win-evs. Brukerne kan få tilgang til hjemmeområdene sine via \\hjemme.uio.no\brukernavn

Mandag kveld kl. 23:00 ser det ut til at alle brukere nå har korrekt mapping mellom SID og UID på filserverne, og de skal da ha tilgang til hjemmeområdet igjen. Hvis brukere fortsatt har problemer etter ut- og innlogging ønsker vi beskjed til lagringstjenester@usit.uio.no.

Publisert 21. aug. 2015 14:32

Etter oppgraderinger er det meldt om problemer med menyen i HR-portalen ved bruk av Internet Explorer. Feilsøking er iverksatt, og det håpes på en snarlig løsning.

Publisert 21. aug. 2015 10:46

Etter oppgradering av SCCM-serverne forrige uke har vi fått meldinger om at en liten andel av maskiner gir feilmelding når man prøver å installere programmer fra Application Catalog.

Problemet er funnet og rettet, men maskiner som er installert med PXE i løpet av de siste to uker trenger en fiks.  GDW iverksetter denne i løpet av dagen, så alle som er oppe og på nett vil få den natt til 27 august.  Manuell fiks for Lokal IT som ikke vil vente til i morgen er å avinstallere SCCM-agenten, og så kjøre windows update, så vil den reinstalleres med riktige sertifikater osv.  SCCM-agenten avinstalleres med: C:\Windows\ccmsetup\ccmsetup.exe /uninstall

 

-Gunnar

Publisert 18. aug. 2015 10:09

Vi opplever problemer med serverne som kjører SUP-rollen i SCCM.

Disse blir installert på nytt. Dette vil ta noen timer.

I denne perioden blir SCCM-agenten ikke rullet ut via WIndows Update.

Vi beklager ulempene.

Mer info kommer underveis.

 

Oppdatering 26.08.2015

Den siste SUP-serveren er nå synkronisert.

Systemet er oppe igjen.

 

Publisert 11. aug. 2015 15:22

Det har siden helgen vært problemer med å nå hjemmeområdet fra vpn.uio.no

Det jobbes med å få fikset dette, og i mellomtiden kan man blant annet nå hjemmeområdet via Explorer i programkiosken.

Publisert 10. aug. 2015 10:17

Dette ble løst i løpet av morgenen mandag, og alle oppdateringer fra helgen skal ha kommet gjennom nå.


På grunn av en feil som oppsto i løpet av helgen, er det noe etterslep på noen oppdateringer fra integrasjonssystemet Cerebrum og til andre systemer. Oppdateringene gjøres fortløpende nå mandag morgen, og vil komme gjennom relativt snarlig.

Dette påvirker blant annet oppdatering av brukere i AD og Exchange.

Vi beklager ulempen.

Publisert 4. aug. 2015 10:43

Oppdatering kl. 13: problemet skal være løst inntil videre.

Opprinnelig melding:

Det er for tiden problemer med noen av fakultetsnettstedene i Vortex (hf, mn). Vortex kan tidvis bli utilgjengelig eller låst for redigering. Vi jobber med saken.

Publisert 27. jul. 2015 11:34

Epay vil være utilgjengelig i tidsrommet 09.40 til 10.15 tirsdag 28. juli grunnet utlegging av ny versjon.

Epay will be unavailable between 9:40 till 10:15 at Tuesday the 28th of July due to system maintenance.

Publisert 16. jul. 2015 14:01

Statistikk-serverne patches, og oppdateres natt til fredag 17. juni.

Dersom alt går etter planen er dette arbeidet ferdig ca. klokken 1100 fredag morgen. Arbeidet starter torsdag aften/kveld.

Oppdatering: Jobbes med patching. Servere er sannsynligvis i produksjon ca. 1200.

Publisert 15. jul. 2015 13:39

Bofh er nede pga. sertifikatproblemer. Man jobber med å få den opp igjen.
Oppdateres fortløpende.

Publisert 13. jul. 2015 15:12

Nettverket på en del av husene som ligger under HF er nede. Dette skyldes strømproblemer i forbindelse med en sikring som har gått.

Dette forårsaker problemer som manglende kontakt med hjemmeområde, påloggingsproblemer på kontormaskiner o.l.

Husene vi har fått innrapporterte problemer fra:

  • Niels Treschows hus
  • PA Munchs hus
  • Henrik Wergelands hus

 

Oppdatering: Det var noen sikringer som hadde gått som forårsaket problemene. Problemet er nå løst.

Publisert 26. jun. 2015 09:06

Enkelte e-post til og fra e-postlistesystemet Sympa har siden i går kveld blitt forsinket. E-posten det gjelder har blitt lagt i kø, og blir nå levert fortløpende. Ingen e-post har gått tapt.

Oppdatert: All e-post som har vært køet er nå levert. E-postlistesystemet fungerer som normalt igjen.

 

Vi beklager ulempene dette har medført. Spørsmål eller kommentarer kan rettes postmaster@usit.uio.no.

Publisert 25. jun. 2015 14:35

Enkelte brukere vil få feilmeldingen «Temporary local problem - please try later» når man forsøker å sende e-post via smtp.uio.no. Hvis du opplever dette, vent noen minutter og prøv på nytt.

E-post internt mellom Exchange-brukere (Outlook + OWA) er ikke berørt, men kan være forsinkelser når man sender ut eller til e-postlister/RT-køer

Vi beklager ulempene dette medfører.

Publisert 25. jun. 2015 09:39

SharedAccess-tjenesten på Windows-maskiner, også kalt Internet Connection Sharing er nå sperret da den åpner for misbruk av maskinen som den kjører på

http://www.uio.no/tjenester/it/maskin/windows/aktuelt/2015/sperring-av-sharedaccess-tjenesten.html

Publisert 22. jun. 2015 11:45

Enkelte brukere har for tiden problemer med å nå Webmailtjenesten på https://mail.uio.no.

Vi jobber med å løse problemet og beklager eventuelle ulemper dette medfører. Ingen e-post vil gå tapt.

Publisert 16. jun. 2015 10:58

Oppdatering:
Problemet er løst, og sms-tjenesten skal nå fungere som normalt igjen.
 

Vi har for øyeblikket problemer med SMS-tjenesten for å sette nytt passord via https://brukerinfo.uio.no.

Det jobbes for å rette opp i dette, og forhåpentligvis er tjenesten oppe igjen i løpet av dagen.

Publisert 11. jun. 2015 14:01
Bestillingssystemet-PM vil være utilgjengelig/ustabil pga oppdatering.
Publisert 11. jun. 2015 11:56

Vi har mottatt henvendelser om at nettet i Forskningsveien 3B ikke fungerer. Vi jobber med å få løst dette. Mer informasjon kommer.

Publisert 11. jun. 2015 11:51

Statistikk-serverne patches, og oppdateres natt til fredag 12. juni.

Dersom alt går etter planen er dette arbeidet ferdig ca. klokken 1100 fredag morgen. Arbeidet starter torsdag aften/kveld.

Publisert 10. jun. 2015 23:30

Vi sliter med tilgang til hjemme- og fellesområder for enkelte Windows-brukere etter forsøk på å oppgradere lagringserverne. Vi jobber sammen med leverandøren om å løse problemet. Denne driftsmeldingen vil bli fortløpende oppdatert med status.

Midlertidig løsning for hjemmeområder er å montere opp følgende område i Windows:

\\hjemme.uio.no\brukernavn

Status 11. juni kl. 09:45: etter bare noen få brukere med problemer etter 08:00, ser det nå ut til at alle brukere får koblet til hjemmeområdet, ta kontakt med it-support@uio.no hvis dere fortsatt har problemer!

Publisert 10. jun. 2015 19:55

kl. 19:00 - 23:59: Oppgradering av UiO-clusteret

Påvirker:

  • Hjemmeområder og fellesområder for UiO-brukere på Kant og Hume
  • ​lagringshotell.uio.no
  • app-evs.uio.no: Lagring for webhotellet og noen applikasjonet

I perioden vil det blir ihvertfall fem-ti heng på under ett minutt, men det kan også bli flere slike heng, og lengre perioder der hjemmeområder og fellesområder er utilgjengelige.

Publisert 8. jun. 2015 10:38

Dear TSD user,

the 10th June 2015 at 12:00 CEST there will be an update of the TSD disk. We expect the upgrade to last for a hour. During this period the system might hang up for circa one minute at intervals of every 30 minutes (the first time at 12:00, the second time at 12:30 etc).

For the Colossus users: all the jobs on Colossus nodes will keep running as usual during the upgrade. Notice however that jobs finishing during the upgarde might crash because of the failure of data writing processes back on the VMs. We therefore advice you to schedule (when possible) your jobs in order to finished well after the upgrade period.

Regards,

TSD@USIT