print logo

Driftsmeldinger fra IT

Publisert 16. des. 2014 12:05

Mellom ca kl. 10 og 11.15 var en av domenekontrollerene (uiodc01) utilgjengelig, noe som medførte problemer for pxe-installasjon med mer.

Publisert 15. des. 2014 15:19

Det var ikke mulig å bruke NTLM og LDAP mot uio.no Active Directory mellom kl. 14.30 og 15.00 i dag. Dette er nå rettet og tillatt igjen.

Publisert 15. des. 2014 13:39

Houstons åpningstider for julen er nå lagt ut. 

For tidspunkter og datoer, se vår hjemmeside:

http://www.uio.no/tjenester/it/kontakt/houston/ (Norsk)

http://www.uio.no/english/services/it/contact/houston.html (English)

Publisert 11. des. 2014 12:24

Vi opplever på nytt ustabilitet i nettet, som bl.a. påvirker hjemmeområder, Fronter, brukerinfo/bofh, e-post og IRC-serveren.

Oppdatering: Problemene skal nå være løst.

Publisert 10. des. 2014 15:19

Problemene med ustabilt nett, som bl.a. påvirket hjemmeområder, e-post, Fronter, Irc, bofh/brukerinfo m.m., skal nå være løst.

Publisert 10. des. 2014 14:11

Vi opplever for tiden ustabilitet i nettverket mot Hjemmeområder, Fronter, brukerinfo/bofh, e-post og IRC-serveren.

Vi jobber med saken for å finne ut av hva dette skyldes.

Publisert 5. des. 2014 16:47

Nettet i Ole-Johan Dahls Hus fra 1. til 3. etasje er nede til mandag morgen pga problemer med kjøling i et telematikk-rom.,

Publisert 5. des. 2014 12:01

Grunnet oppgradering av Active Directory vil det kunne bli korte nedetider i PXE-tjenesten. Vi har hatt et lite avbrudd i dag og tjenesten er oppe og kjører igjen.

Publisert 4. des. 2014 12:21

Bestillingssystemet vil være utilgjengelig lørdag 6. desember i perioden 22.00-22.30 pga oppdatering

Publisert 3. des. 2014 14:08

Enkelte brukere opplever problemer med å koble til e-postsystemet, Exchange. Vi jobber med å løse disse problemene og beklager ulempene dette medfører.

Spørsmål eller kommentarer kan rettes postmaster@usit.uio.no

Oppdatert: Problemene skal nå være løst, og ting bør fungere igjen. Vi beklager ulempene dette har medført. 

Publisert 28. nov. 2014 14:47

Verifikasjon av HR-portal ble tidligere ferdig enn beregnet. HR-portal er nå åpen for vanlig bruk igjen. (Lørdag 29/11 15:35)

HR-portalen tas ned kl 16:00 fredag 28. november 2014 for planlagt vedlikehold. Det er planlagt å slippe på brukere igjen senest mandag morgen.

 

Publisert 25. nov. 2014 15:06

Vi ser inne i saken, reverterer oppdateringene og fikser straks.

Publisert 24. nov. 2014 14:59

Subversion-tjenesten får nedetid i dag fra kl. 15.00 ifm. bytte til ny server. Nedetiden estimeres til en time.

Publisert 24. nov. 2014 10:07

Oppgraderingen starter i dag og er planlagt å foregå stegvis over de neste 2 ukene.

Første steg i oppgraderingen av uio-domenet fra 2008R2 til 2012R2 starter i dag. Det innebærer at en ny domenekontroller med OS 2012R2 inkluderes sammen med de gamle.

Brukerene skal ikke merke noe til dette.

Publisert 20. nov. 2014 11:10

Cerebrum er oppe igjen.

Vi er dessverre nødt til å omstarte Cerebrum-tjenerne nå. Det vil derfor bli en kort nedetid. Beklager ulempene.

Publisert 20. nov. 2014 10:41

Det er en feil med Cerebrum synk'en mot AD, tjenesten på Windows side bør restartes som vanlig, vi jobber på saken.

Publisert 17. nov. 2014 15:43

Dette ble løst litt tidligere idag.

Publisert 12. nov. 2014 09:18

SCCM - Application Catalog har en feil for tiden og det jobbes med saken. 

Publisert 12. nov. 2014 09:13

Statistikk-serverne patches, og oppdateres natt til fredag 14. November.

Dersom alt går etter planen er dette arbeidet ferdig ca. klokken 0900 fredag morgen.

Publisert 11. nov. 2014 22:47

Det var nedetid på brukersynkroniseringen fra Cerebrum til AD i går. Synkronisering av brukerdata kom opp igjen i dag tidlig og kjører nå som normalt. Vi beklager ulempene.

Publisert 5. nov. 2014 13:14

[LØST] Vi jobber med å teste en oppdatert eksportformat til LDAP. Dette krever at vi pauser forbindelsene mellom Cerebrum og andre systemene. Ingenting kommer til å bli tapt, men det blir en liten forsinkelse.

Publisert 4. nov. 2014 14:44

Det var et strømbrudd som varte mellom 13:15 og 14:11 i dag på et av USITs maskinrom. Det var i stor grad kun nettverksutstyr som ble påvirket av dette. Dette har nå blitt løst.

Publisert 3. nov. 2014 12:26
Publisert 28. okt. 2014 15:25

Forstyrrelser i brukersletting og flytting requestene via Bofh (ferdig innen en time)

Publisert 22. okt. 2014 16:39

Det kan virke som det er problemer med å bruke eduroam etter å ha installert siste oppdatering av Mac OS. Det kan være det fungerer å slette trådløsprofilen for eduroam på maskinen, uten at det er garantert. Det jobbes med å forstå saken. 'uioguest' kan benyttes i mellomtiden for folk som opplever at eduroam ikke fungerer.