print logo

Ny versjon av Vortex med støtte for versjonering

Versjon 3.3 av Vortex er nå tatt i bruk. Den største nyheten er nok støtte for versjonering, med blant annet mulighet for å se og hente tilbake tidligere versjoner av en nettside. 

Nå kan du også velge å lagre en nettside som en "arbeidsversjon". Det vil si at du kan forhåndsvise endringer på en publisert nettside uten at de blir synlige for omverden. Hvis endringen ikke ble slik du hadde tenkt, sletter du bare arbeidsversjonen – uten at noen har sett endringen du har forkastet.

Nyheter

Versjonering

Hver gang du lagrer en nettside lages det en ny versjon.

Tidligere versjonene av en nettside finner du på arkfanen "Versjoner".

Der får du full oversikt over hvem som har endret, når endringen ble gjort og en indikator på omfanget av hver endring.

Du kan også se hvordan alle tidligere versjoner så ut, og du kan velge å gjenopprette en tidligere versjon av nettsiden.


Rediger og forhåndsvis endringer på en allerede publisert nettside

Ved hjelp av funksjonen "Lagre som arbeidsversjon" kan du nå redigere og forhåndsvise endringer på en publisert nettside uten at endringene du gjør blir synlige for omverdenen.

Dette er spesielt nyttig på publiserte forsider hvor du ønsker å gjøre en endring, men gjerne vil se hvordan endringen blir seende ut før du faktisk gjør endringen.

Når du er fornøyd med hvordan endringen blir seende ut velger du funksjonen "Sett som gjeldende versjon" for å overskrive dagens versjon med arbeidsversjonen.


Ny rapport: Minst besøkte nettsider

Oversikten over dine minst besøkte sider finner du på arkfanen "Rapporter" når du administrerer en mappe.

Det er et par begrensninger det er greit å være klar over:

  • Rapporten inneholder ikke nettsider som er besøkt 0 ganger
  • Rapportene er basert på trafikkdata fra august 2011 og frem til dagens dato

Les mer om den nye versjonen 

Publisert 16. des. 2011 10:27 - Sist endret 20. des. 2011 13:57