Se video og foiler fra: Åpen forelesning om utvikling av mobilapper

USIT har sommeren 2016 gjort mye utvikling av mobilapper til bruk i forskningsprosjekter. Vi inviterer alle ansatte og studenter ved UiO samt andre interesserte til en forelesning der vi oppsummerer de erfaringer vi har gjort og presenterer de mobilappene vi nå jobber med.

UiOs app-ikon

Sted: Kristen Nygaards hus, Store auditorium (se kart)

Tid: Tirsdag 16.august kl 10.15 - 12.00

Målgruppe: Ansatte, studenter og andre som ønsker lære mer om apputvikling og datainnsamling og hvordan USIT ser for seg at dette kan brukes i forskning. Foredraget kommer til å være delvis teknisk og det blir satt av tid til spørsmål.


Video av foredraget

Last ned mediefil

Foiler fra foredraget

Artikkel i Uniforum


 

Foredragsholdere:

Bakgrunn

USIT hadde en forelesning etter sommeren 2015 der vi oppsummerte de muligheter som finnes rundt bruk av mobilapper til forskning. Etter dette har USIT utviklet 5 apper som skal brukes i forskningsprosjekter tilknyttet UiO og vært involvert i flere prosjekter som utvikler mobilapper til forskning som bruker vår løsning med Nettskjema og TSD som backend. Denne sommeren har USIT ansatt 3 studenter fra IFI som sammen med utviklere på USIT har jobbet med ferdigstilling av disse appene. Vi ønsker å dele erfaringer vi har gjort sålangt og fortelle om de appene vi har utviklet slik at bla. andre forskere skal se hvilke muligheter som finnes.

Temaer som gjennomgås

Følgende konkrete temaer vil bli gjennomgått:

 • Tekniske valg og erfaringer vi har gjort rundt utvikling av mobilapper for iOS og Android
  • Programmeringsspråk
  • Rammerverk og andre ressurser vi bruker
  • Testing
  • Releasing av apper i Appstore og Google Play
 • Erfaringer med grafisk design, interaksjonsdesign og brukertester
 • Presentasjon av de appene vi har utviklet
  • App for opptak av sensitive lydopptak (HF)
  • App for oppfølging av nyretransplanterte pasienter (Farmasi)
  • App for personer med bipolar lidelse (MEDFAK)
  • App for forskning på selvfølelse (Psykologi)
  • App for oppfølging av underernærte innlagt på sykehus (MEDFAK)
 • Sikkerhet og personvern
  • Gjennomgang av ROS-analyse som er gjort for apper som samler inn sensitive personopplysninger
  • Kryptert mellomlagring av data når mobil mangler nett
  • Sikkerhetsmekanismer innebygd i appene
 • Arkitektur for vår sikre backend og hvordan vi nå har valgt å sette dette opp med Nettskjema og TSD
 • Videre planer for nye prosjekter og hvordan vi lager løsning for å sende sensitive data tilbake til appen
 • Muligheter for andre som ønsker mobilapper til bruk i forskningsprosjekter

 

Velkommen!

Av Dagfinn Bergsager
Publisert 5. aug. 2016 12:00 - Sist endret 29. aug. 2016 22:00