Sidegjøremål

Universitetetsstyret vedtok 12. september 2006 at alle ansatte ved Universitetet skal registrere og få godkjent sine sidegjøremål for å unngå eventuelle interessekonflikter.

Med sidegjøremål forstås arbeid som utføres, verv som innehas i tillegg til den ordinære universitetsstillingen; uansett om det er lønnet eller ikke, eller eierinteresser.

Hjelp og veiledning

Registrer sidegjøremål ved å fylle ut skjemaet for sidegjøremål på Internett.

Meld inn sidegjøremål

Trenger du hjelp?