Kalenderproblemer for Thunderbird med Exchange-tilkobling

Det er rapportert om problemer med å koble til Exchange-kalenderen om man bruker siste versjon av Thunderbird (versjon 52). Det er foreløpig ingen løsning på problemet uten å bruke et alternativt e-post- og kalenderprogram (f.eks. Evolution eller OWA).

Bakgrunn

Thunderbird, med de to kalenderutvidelsene «Lightning» og «Exchange EWS Provider», er sammen med Evolution de anbefalte måtene å koble til UiOs Exchange-baserte e-postsystem om man bruker Linux. Om du bruker Thunderbird til å få tilgang til lagret e-post med IMAP-protokollen (altså kun e-post, ikke kalender), så er du ikke berørt av problemene.

Mange brukere utenfor UiO rapporterer om problemer med EWS-utvidelsen til Thunderbird etter at nyeste versjon ble lansert (gikk fra versjon 45 til 52). Foreløpig har ikke hovedutvikleren av utvidelsen kommet med noen innspill til løsning, men problemet har blitt rapportert videre til Mozilla som et ønske om utvidet funksjonalitet.

Løsningsstatus

Fram til enten EWS-tillegget blir oppdatert til en fungerende versjon eller Mozilla inkluderer Exchange-støtte i Lightning-utvidelsen så anbefaler vi følgende løsninger:

  • Bruk nettleseren for kalenderadministrasjon. Du finner webmail-tjenesten OWA på mail.uio.no.
  • Prøv å bytte til Evolution (alternativt Apple Mail om du bruker Mac eller Outlook om du bruker Windows).

Ingen av disse to løsningene er ideelle, men per i dag, 29. april 2017, er det ikke noen andre reelle altarnativer. Det vil være mulig å «nedgradere» til forrige versjon av Thunderbird (versjon 45), men siden man da ikke har de nyeste sikkerhetsoppdateringene til Thunderbird så er dette ikke noe vi anbefaler.

-- 
mvh Gruppe for drift av meldingstjenester

Publisert 29. apr. 2017 14:54 - Sist endret 29. apr. 2017 14:56