E-postlister

Vanlige oppgaver for listeadministratorer

Trenger jeg en e-postliste?

Når er det fornuftig å bruke en e-postliste? Hvilke andre alternativer finnes det?

Opprette en ny e-postliste

Beskrivelse av hvordan du lager en ny e-postliste.

Legge til eller fjerne medlemmer

Hold e-postlisten oppdatert. Legg inn nye medlemmer og fjern dem som ikke lenger skal være med. 

Administrere lister med sympaadmin

For de som administrerer mange e-postlister kan et kommandolinje-grensesnitt være tidsbesparende.

Vanlige oppgaver for listemedlemmer

Melde seg på en e-postliste

Du har funnet en e-postliste du gjerne vil være medlem på.

Melde seg av en e-postliste

Du ønsker ikke lenger å motta e-post som sendes ut til en e-postliste.

Hvem kontakter jeg?

Trenger du hjelp fra noen, men vet ikke hvem?