English version of this page

IT-støtte til forskning

Beregninger og simuleringer

UiO tilbyr kraftige beregningsressurser, som Abel og Lifeportal, samt rådgivning og arbeidsplasstøtte.

Lagring og sikring

Les om personlig lagring, lagring av store datamengder, lagring av sensitive data og mer.

Hvem kontakter jeg?

Trenger du hjelp fra noen, men vet ikke hvem?

Statistikkstøtte

Programvare, Windows statistikkservere, datainnsamling med Nettskjema og mer. 

Datafangst, kvalitativ metode og videoanalyse

Presentasjon av data og prosesser

Publisere, skrive og referere

Å publisere artikler, skrive oppgaver og avhandlinger og referere riktig er viktig for alle forskere. Hos Universitetsbiblioteket finner du informasjon om publiseringsstandarder og Open access, referansehåndteringssystemer og og annet som er nyttig for publisering og akademisk skriving.

Aktuelle systemer

Aktuelt