English version of this page

IT-støtte til forskning

Beregninger og simuleringer

UiO tilbyr kraftige beregningsressurser, som Abel og Lifeportal, samt rådgivning og arbeidsplasstøtte.

Lagring og sikring

Les om personlig lagring, lagring av store datamengder, lagring av sensitive data og mer.

Hvem kontakter jeg?

Trenger du hjelp fra noen, men vet ikke hvem?

Statistikkstøtte

Programvare, Windows statistikkservere, datainnsamling med Nettskjema og mer. 

Datafangst, kvalitativ metode og videoanalyse

Presentasjon av data og prosesser

Metoder og tilpasninger for innhenting og distribuering av forskningsdata

USITs seksjon for IT-støtte til forskning kan gi både rådgivning og praktisk hjelp med datafangst og andre datarelaterte problemstillinger.

Aktuelle systemer

Aktuelt

  • Abel Newsletter #1, 2016 12. jan. 2016 09:06

    Spring course week, application deadline for CPU time through Notur, interesting conferences and external courses, along with the usual list of updated tools and applications now available on Abel or in the Lifeportal.

  • Abel Newsletter #2, 2015 12. aug. 2015 10:12

    CPU allocation and advanced user support deadlines, our new software request system, and our fall course week, along with the usual list of updated tools and applications now available on Abel or through the Lifeportal.

  • Research Computing Services Course Week spring 2015 6. mar. 2015 09:30

    USITs seksjon for IT i forskning arrangerer Research Computing Services Course Week 20. til 24. april i Ole Johan Dahls hus og Kristen Nygaards hus.