English version of this page

Abel berekningsklynge

 • Kraftig Linux tungrekneanlegg som er designa for å handtere mange samtidige jobbar og brukarar med varierende behov.

Kven tar eg kontakt med?

Treng du hjelp med tenestene eller råd om korleis du kan utnytte rekneressursane best mogleg? 

Alt om Abel

Du finn alt du treng å vite om tilgang til og bruk av Abel, på de engelskspråklege nettsidene.

Abel hendingslogg

 • Resuming Abel production 9. juni 2017 15:02

  We hope that we have identified the problem and will resume production in small steps.

  Ole

 • Problems with SLURM persist 9. juni 2017 13:11

  The SLURM batch queue system is once more down and hence no new jobs can be submitted.

  Running jobs will continue to run.

  Ole