English version of this page

IT-støtte til forskning

Beregninger og simuleringer

UiO tilbyr kraftige beregningsressurser, som Abel og Lifeportal, samt rådgivning og arbeidsplasstøtte.

Lagring og sikring

Les om personlig lagring, lagring av store datamengder, lagring av sensitive data og mer.

Hvem kontakter jeg?

Statistikkstøtte

Programvare, Windows statistikkservere, datainnsamling med Nettskjema og mer. 

Datafangst, kvalitativ metode og videoanalyse

Presentasjon av data og prosesser

Publisere, skrive og referere

Å publisere artikler, skrive oppgaver og avhandlinger og referere riktig er viktig for alle forskere. Hos Universitetsbiblioteket finner du informasjon om publiseringsstandarder og Open access, referansehåndteringssystemer og og annet som er nyttig for publisering og akademisk skriving.

Aktuelle systemer

Aktuelt

  • Abel Newsletter #1, 2017 3. feb. 2017 13:02

    Spring course week, application deadline for CPU time through Notur, interesting conferences and external courses, along with the usual list of updated tools and applications now available on Abel or in the Lifeportal.

  • Abel Newsletter #2, 2016 18. aug. 2016 12:10

    Fall course week, application deadline for CPU time through Notur, interesting conferences and external courses, along with the usual list of updated tools and applications now available on Abel or in the Lifeportal.

  • Se video og foiler fra: Åpen forelesning om utvikling av mobilapper 5. aug. 2016 12:00

    USIT har sommeren 2016 gjort mye utvikling av mobilapper til bruk i forskningsprosjekter. Vi inviterer alle ansatte og studenter ved UiO samt andre interesserte til en forelesning der vi oppsummerer de erfaringer vi har gjort og presenterer de mobilappene vi nå jobber med.