English version of this page

IT-støtte til forskning

Beregninger, simuleringer og tungregning

Kraftige tungregningsressurser (HPC), inkludert Abel, nasjonale tjenester og flere portaltjenester. Rådgivning om bruk og anskaffelser.

Tjenester for sensitive data (TSD)

TSD tilbyr en forskningsplattform med de samme lagrings- og behandlings- tjenestene som finnes for ikke-sensitive data.

Hvem kontakter jeg?

Trenger du hjelp eller råd om hvordan du best bruker IT-tjenestene for forskning?

Lagring av forskningsdata

Personlig lagring, lagring av store datamengder (NIRD) og mer.

Statistikkstøtte

Statistikkprogramvare til egen maskin eller bruk av og Windows statistikkservere.

Datafangst og analyse

Video i forskning, transkribering og analysering, utvikling av mobilapper, verktøy for høsting av data (data mining) og mer.

Publisere og referere

Presentasjon av data og prosesser

Ser du etter Instrumentnett?

Aktuelt

Arrangementer