Hvem kontakter jeg?

Har du en henvendelse om TSD (Tjenester for sensitive data)?

Har du en henvendelse om beregninger og/eller tungregning?

Har du spørsmål om statistikk til bruk i forskning og statistikkprogramvare? 

Har du en henvendelse om annet i forbindelse med IT-tjenester til forskning, for eksempel lagring, datafangst og innhenting av data, masinvarekrav i prosjekter, nye verktøy og tjenester?

Lurer du på noe annet om IT på UiO?