IT-støttet kvalitativ metode

Hjelp og veiledning

 • Kom i gang med NVivo!

  En kort og nyttig guide som hjelper deg å komme i gang med NVivo. Den viser trinnvise prosedyrer for grunnleggende oppgaver (f.eks. koding, annotering og strukturering av kvalitative data), og foreslår ideer og teknikker for å hjelpe deg videre med prosjektet.

 • Hvordan installere HyperResearch og HyperTranscribe for Mac?

  Ansatte og studenter ved UiO kan fritt laste ned og installere HyperResearch og HyperTranscribe på egen Mac. Hvis du har administrator-rettigheter på maskinen din kan du gjøre dette selv fra macprog.uio.no.

 • Tilgang til Windows server med programvare for kvalitativ metode

  UiO har sentrale servere med Windows operativsystem og programvare for kvalitativ analyse installert. Maskinene er et tilbud til alle som har behov for å kjøre programmer som NVivo, HyperReserach og HyperTranscibe under Windows, utenom egen maskin.

  Dette er også et lavterskeltilbud for enkel tilgang til programmene i forbindelse med undervisning og forskning.

 • Tips til selvstudier i HyperResearch

  HyperResearch er relativt enkelt å komme i gang med. Hvis du ikke har tid til å delta på kurs foreslår vi følgende selvstudier og egenaktivitet.

 • Lisens og oppdatering NVivo

  Vi har en leieavtale for NVivo som gjør at lisensen må oppdateres årlig. Du vil derfor kunne få meldingen "Expired license: The license for this product has expired. Please enter a new license key.".