Ta i bruk programvare for kvalitativ analyse

Det finnes et rikt utvalg av programvare som gjør analyse og systematisering av kvalitative data enklere og mindre tidkrevende. Slik programvare er veldig nyttig for å strukturere og sortere forskningsdata for den videre analysen. 

Programvare ved UiO

Følgende programmer for å støtte kvalitative analyser er tilgjengelig ved UiO:

Alle som er tilknyttet UiO kan fritt ta i bruk HyperResearch, HyperTranscribe og NVivo. 

Bestillinger og henvendelser om programavtalene sendes til programvare@usit.uio.no.