Lagring og sikring av forskningsdata

Personlig lagring for forskere

UiOs forskere kan ved behov få tilgang til ekstra lagring for sin forskning. I første versjon av denne tjenesten er det ikke mulig å dele/slå sammen denne lagringen med andre forskere.

 

Sensitive data

Forskningsdata som berøres av Helseforskningsloven, Bioteknologiloven, Helseregisterloven eller Personopplysningsloven §2 pkt 8, ansees som sensitive data og krever særskilt håndtering. Lovverket krever at slike data håndteres og lagres på en sikker og forsvarlig måte.

Store datamengder

For store datamengder, flere TB eller mer, kan vi finne løsninger som er tilpasset det enkelte prosjekt, blant annet hos NIRD/Sigma2.

Lagring i forbindelse med tungregning

USIT tilbyr lagringsløsninger i forbindelse med bruk av tungregningsressurser som LifePortal og regneklyngen Abel.

Metoder og tilpasninger for innhenting og distribuering av forskningsdata

USITs seksjon for IT-støtte til forskning kan gi både rådgivning og praktisk hjelp med datafangst og andre datarelaterte problemstillinger.