Mobile løsninger til forskning

  • Utvikling og drift av apper til forskningsformål
  • Konfigurasjon og sikring av nettbrett og mobile enheter som skal brukes til forskning
  • Sikker innsamling og lagring av sensitiv forskningsdata fra mobile enheter
  • Veiledning og rådgiving for forskningsprosjekter i hensiktsmessig bruk av mobile enheter til datafangst

Hjelp og veiledning

Eksempler fra pågående app-prosjekter

Det har vært stor aktivitet på dette området det siste året og USIT@UiO er involvert i flere pågående utviklingsprosjekter. Noen apper er også utviklet av eksterne programmerere og kvalitetsikret av våre eksperter for å levere data til et sikkert lagringsområde i TSD.

Her er noen utvalgte eksempler:

Kontakt

For spørsmål rundt mobil apper og mobile enheter til forskning: 


mobil-app@usit.uio.no 


Publiserte apper

Backend