IT-støtte til statistikk

Statistikktilbudet er en forskningsrettet IT-tjeneste, rettet mot alle faser i forskningsprosessen. Vi kan tilby rådgiving og brukerstøtte innen IT-verktøy til statistikk.

Statistikkservere

Du kan få enkel tilgang til statistikkprogrammer for Windows via UiO Programkiosk eller statistikkservere med fullt skrivebord.

Programvare

UiO tilbyr en rekke programmer for statistikk, databehandling og analyse.

Datainnsamling med Nettskjema

UiOs egenutviklede løsning for nettbasert datainnsamling har mange funksjoner som er nyttige for innsamling av data til bruk i statistikk.

Hjelp og veiledninger

Veiledninger for statistikkprogrammer, nettbasert datainnsamling, statistikkservere og mer.

Hvem kontakter jeg?

Trenger du hjelp fra noen, men vet ikke hvem?

Aktuelt/driftsmeldinger