Windows statistikkservere

UiO har statistikkservere med Windows operativsystem og populære statistikkprogrammer installert. Maskinene er et tilbud til alle som har behov for å kjøre statistikkprogrammer under Windows, utenom egen maskin.

Kontakt