print logo

Trådløst med Android 3.0 - eduroam

Veiledningen viser hvordan du setter opp nettbrett med Android 3.x med eduroam på UiO.

Gå til Innstillinger → Trådløs og nettverk → Wi-Fi-innstillinger. Under Wi-Fi-nettverk listes tilgjengelige nettverk. Velg her eduroam:

Tilgjengelige trådløse nettverk. eduroam valgt.

Et konfigurasjonsvindu kommer nå opp. Påse at EAP-metode er satt til PEAP. Fase 2-godkjenning kan stå tomt, nettbrettet vil selv velge at godkjenningen skal være MSCHAPV2. CA-sertifikat og Brukersertfikat kan forbli (uspesifisert). I feltet for Identitet skriver du inn ditt brukernavn med @uio.no etter (f. eks. frankps@uio.no). OBS: Dette er ikke e-postadressen din, men brukernavnet ditt etterfulgt av "@uio.no".Anonym identitet brukes ikke på UiO. I feltet for Passord skriver du inn ditt passord ved UiO. Hvis du ikke er sikker på om du har skrevet inn passordet ditt korrekt, aktiver valget Vis passord. I feltet for Proxy-innstillinger og IP-innstillinger, skal det henholdsvis stå Ingen og DHCP. Avslutt konfigureringen med å klikke på Lagre.

Innstillinger som må settes for eduroam

Nettbrettet vil nå automatisk hente en IP-adresse og koble deg til det trådløse nettverket. Den vil huske konfigurasjonen og gi deg automatisk nettilgang neste gang du er i nærheten av et eduroam-nettverk (også ved andre universiteter i inn- og utland).

Publisert 19. aug. 2011 14:01 - Sist endret 26. mar. 2014 15:12