Sikkerhet på mobile enheter

Hvordan kan jeg sikre den mobile enheten min slik at innholdet ikke kan komme uvedkommende i hende?

Brukerens ansvar

Det er brukerens ansvar å holde firmware/software på enheten oppdatert og ha tilstrekkelig sikkerhetsprogramvare (antivirusprogram el.l.) på enheten.

Generelt

De forskjellige mulighetene som er beskrevet under støttes av mange mobile enheter, men ikke alle. Når du skal gå til anskaffelse av en ny mobil enhet er det viktig at du vurderer hva du trenger og at enheten som velges har de mulighetene du har behov for.

Pinkode

Pinkode beskytter ditt abonnemet, men ikke din mobil og innholdet på denne. Man kan på de fleste telefoner velge om pinkode må oppgis både ved oppstart og ved åpning av tastelås, eller bare ved oppstart. Dersom din mobil blir stjålet er det vanskelig å bruke den på din regning hvis pinkode må oppgis.

Pinkode beskytter ikke innholdet i mobilen. Andre kan enkelt starte mobilen uten simkort eller med sitt eget og få tilgang til alle data i mobilen som f.eks. SMS, MMS, bilder, e-post, kalender, osv.

Passordbeskyttelse

Ved å sette et passord kan du beskytte din mobil og innholdet på denne. Passordbeskyttelse må ikke forveksles med pinkode. Dersom din mobil blir stjålet vil det da være vanskelig å få tilgang til det som ligger i telefonens internminne. Dersom du har et minnekort som kan tas ut vil dette ikke være beskyttet. Det kan enkelt leses i en annen mobil eller PC. Vær oppmerksom på at det er stor forskjell på hvor sikre mobilenes passordbeskyttelse er. Noen er det relativt lett å gå rundt.

Kryptert trafikk

Generelt skal all trafikk som inneholder personlig eller grader av sensitive data krypteres. Brukernavn, passord, innhold i e-post og kalender, osv kommer inn under dette. Mange tjenester krever kryptert forbindelse, men man bør også bruke dette på de som eventuelt ikke krever det. Det er relativt enkelt å "lytte" på datatrafikk som ikke er kryptert.

Krypterte data

Den sikreste metoden du kan bruke for å beskytte dine data er å kryptere dem. Dette beskytter også data som ligger på minnekort. Krypterte data vil det være vanskelig å få tilgang til, avhengig av hvor god krypteringen er. Vær oppmerksom på at dersom du glemmer passodet du har satt så vil du miste tilgangen til dine data.

Ved tap av mobil eller PDA

Dersom du mister eller blir frastjålet din mobile enhet er det en del ting du skal eller bør gjøre:

  1. Dersom du bruker Mobilt arbeidsrom er det mulig å slette jobb-relatert innhold. Dersom du ønsker dette gi oss beskjed. Vi kan ikke love noen ting, men muligheten er absolutt tilstedet.
  2. Sperr ditt abonnemet slik at ingen andre kan ringe på din (eller UiO sin) regning.
  3. Bytt passord på din UiO-konto. 
  4. Dersom enheten og/eller abonnementet tilhører UiO skal du melde fra til din overordnede.
  5. Dersom enheten er stjålet eller du har mistanke om det bør forholdet anmeldes til politiet.
  6. Sperr enheten for videre bruk. Da vil den ikke kunne brukes i telenettet, selv med nytt simkort og nytt abonnement. Dette gjøres også hos politiet, og du trenger da IMEI-nummeret som er selve identiteten til enheten. IMEI-nummeret står på esken og normalt under batteriet. Dette nummeret bør du skrive ned. Du kan ofte også få det fra din operatør, eller hvis du bruker Exchange kan du få dette av oss.

Dersom du er usikker på hva du bør gjøre for å sikre din PDA eller mobil så ta kontakt med lokal IT.
 

Publisert 5. juli 2011 11:30 - Sist endret 30. nov. 2016 14:45