Skaffe og installere programmer

Ved UiO finnes det både programmer som anskaffes sentralt via store avtaler, og programvare som kun finnes i mindre fagmiljøer. Anskaffelse av programmer utføres i all hovedsak sentralt eller av lokal IT.

Hva kan du benytte en lisens kjøpt av UiO til?

All lisensiert programvare solgt til UiO, er rabattert spesifikt for offentlige institusjoner som driver forskning og utdanning. I vilkårene i avtalene ligger det føringer om at slik programvare ikke kan benyttes til kommersiell virksomhet, verken på privat basis, eller for enheter i randsonen til UiO som har inntekter basert på forskning eller formidling. Har du spørsmål rundt bestemt programvare, kontakt lokal IT-ansvarlig.

Programkiosken og programvare på sentrale servere

UiO tilbyr en rekke programmer du kan bruke uten å installere dem på maskinen din, blant annet fra programkiosken.

Trenger du ny programvare?

Hjelp og veiledninger for installering og vedlikehold av programvare

Merk: Veiledninger for de enkelte programmene er å finne sammen med tjenesten de er en del av. For eksempel er veiledninger til e-postprogrammer å finne under E-post, og veiledningen til Fronter er å finne under IT-støtte til utdanning.

Hjelp og veiledning for programvare er delt inn i følgende kategorier:

Finne programmer

Installere programmer

Skifte språk i et program

Programvaredrift 

Trenger du hjelp?

Finner du ikke det du leter etter på disse sidene? Finn ut hvem du kan spørre.