Macprog – programvare for Mac ved UiO

Installering av Mac-programvare skjer ved å laste ned programmer fra Macprog.

Nedlasting til egen maskin gjøres på samme måte uavhengig av om maskinen er på trådfast UiO-nett, er på trådløsnettet eller er en hjemmemaskin.

Sjekk i Programbasen om det aktuelle programmet forutsetter medlemsskap i en filgruppe. Dersom det er tilfelle, kontakt programvare@usit.uio.no og oppgi ditt UiO-brukernavn. 

Macprog finner du på nettstedet https://www.macprog.uio.no.

Slik laster du ned programvare fra Macprog

1. Logg inn

Pålogging skjer med Weblogin, og du bruker ditt UiO-brukernavn og -passord.

2. Velg programmet du vil installere

Programmene er delt inn etter lisenstype. Forklaring på lisenstypene lisens og site finner du på åpningssiden til Macprog:

Hovedside for programvaretjenesten Macprog

3. Les om programmet og velg versjon

I dette eksempelet har vi valgt installasjon av MS Office. 

Oversikt over tilgjengelige versjoner av MS Office

Det er to versjoner av MS Office tilgjengelig. Siste versjon av MS Office er Office 2011 Service Pack 1. Vi klikker på lenken office-2011-sp-1.

4. Start nedlastingen

Installasjonsfilen av programmet ligger som oftest som et disk image (.dmg), og vanligvis er det lagt ved en Les meg-fil med litt informasjon om installasjonen. Les meg-filene åpnes direkte i nettleseren og du kan lese innholdet der.

De to versjonene av MS Office som er tilgjengelig

Klikk på .dmg-filen for å starte nedlasting til maskinen.

5. Installere

Installasjon av programmer kan kun gjøres om du har administratorrettigheter til din maskin. Dobbeltklikk på .dmg-filen som er lasteet ned for å åpne den. Plasser programmet i Programmer (Applications) eller installer på annen måte som er beskrevet i filene som ligger sammen med programmet på Macprog.

Avslutning

Om du klikker deg litt rundt i nye Macprog, vil du se at programvaretjenesten har en enkel oppbygging.

Det kan tenkes at det finnes feil eller forbedringspotensiale for tjenesten, så kontakt oss gjerne med erfaringer og eventuelle forslag til forbedringer. Tilbakemeldinger og forslag kan sendes til macadm@usit.uio.no.

 
Publisert 4. jan. 2013 08:46 - Sist endret 27. nov. 2014 09:56