XMing

Programmet tilfredsstillar ikkje krav  til funksjon og er dermed teken ut av progrmvareportefølgja.

 

Xming X Server for Windowsmaskiner. Dette programmet er likestilt med X-win32 og vil ta over for dette på sikt

 

Xming er nedlastbart i frå SF: http://sourceforge.net/projects/xming/

Current versjon = 6.9

 

  • Programmet er pakka inn i ein heilt standard innosetup.
  • Programvarepathen kan ikkje endrast då dette vil skape bøll i forhold til win7 64 bit og vista 32 bit. La den stå som default så ordnar den seg sjølv
  • Resten let vi vera som default.

start /w %sti%\Xming-6-9-0-31-setup.exe /SILENT /NORESTART

  • Det er også anbefalt  å installere fontpakka:

start /w %sti%\Xming-fonts-7-5-0-34-setup.exe /SILENT /NORESTART

 

 

Avinstallasjon: unins001/000.exe

call %sti%\unins001.exe /SILENT /NORESTART

Denne fungerar berre med ein call til.

 

Tivolipakka og signatur lagt inn,.

Publisert 21. mars 2012 09:24 - Sist endret 21. mai 2012 07:44